Opmåling er blandt vores spidskompetencer

Opmåling med digital levering af projekteringsgrundlag

Hos LandSyd bruger vi den seneste teknologi til opmåling af eksisterende forhold med efterfølgende digital levering af projekteringsgrundlag. Kunderne er typisk offentlige myndigheder, ingeniører, arkitekter, private bygherrer med flere.

LandSyd Landinspektører er meget erfarne inden for alle typer af teknisk opmåling og afsætning. Herunder kan du læse mere om et udsnit af hvilke opgaver vi løser for vores kunder.

3D laserscanning

3D Laserscanning er en målemetode, som kan anvendes til at indsamle data i 3D

Droneopmåling

Dronen sendes i luften og tager en billedserie til brug ved kortlægning og dokumentation af…

Fikspunktsetablering

Fikspunkter etableres for eksempel på terræn, veje, gulve, vægge med videre

Kortlægning og GIS

Eksempler på kortlægning er markkort, virksomhedskort, ledningskort...

Ledningsregistrering

Vi foretager opmåling og registrering af alle former for ledningstyper

Nivellement

Vi har stor erfaring med udførelse af nivellementer af enhver art

Opmåling af grund

Opmåling af grund i forbindelse med et fremtidigt byggeprojekt.

Situationsplaner

En situationsplan er et kort, der gengiver virkeligheden inden for et bestemt område.

Vandløbsmåling

Opmåling vandløb for kommuner, lodsejere og rådgivningsfirmaer

Typer af opmåling - kort forklaret

Her kan du læse en kort beskrivelse af de forskellige arbejdsområder indenfor opmåling. Du kan læse en detaljeret beskrivelse og se referencer af de forskellige opmålingsopgaver ved at klikke på opgavetypen.

3D Laserscanning

3D Laserscanning er en målemetode, som kan anvendes til at indsamle data i 3D for eksempel til brug ved indpasning og visualisering af nyt byggeri i forhold til eksisterende omgivelser samt til kontrol af diverse tekniske anlæg. Alle data fra laserscanningen lagres i en punktsky – det vil sige en samling af små datapunkter, der tilsammen er med til at danne en model i 3D.

Dronemåling

En droneopmåling kan med fordel anvendes til at skabe let og hurtigt overblik over et større areal i form af for eksempel en 3D-model, højdekurver, ortofotos, video eller bare enkeltbilleder. Her er en kort beskrivelse af hvordan vi anvender droner og et mindre udvalg af nogle af de opgaver vi har arbejdet med.

Fikspunktsetablering - afsætning og etablering af fikspunkter

Metoden til fikspunktsetablering vælger vi ud fra nøjagtighedskravet til de enkelte opgaver. Fikspunkterne etableres for eksempel på terræn, veje, gulve, vægge med videre. Fælles for fikspunkterne er, at de i fremtiden er tilgængelige for de videre lokale afsætninger. Fikspunkter er registreret i Valdemar, som er Kort- og Matrikelstyrelsen register oger etablerede fikspunkter. Afsætningsmetoden kan foregå på forskellige måder. Det kan blandt andet være med nivellerinstrument, totalstation eller GPS. 

Kortlægning og GIS

Eksempler på kortlægning er markkort til brug for landbrugsstøtte, virksomhedskort til driftsplanlægning, kort over udgravninger til museer, planlægning veje, ledningskort i forbindelse med gas og fjernvarme og meget andet. Alt kan kortlægges! Der er stort set ikke den ting, som ikke er blevet kortlagt af os på et eller andet tidspunkt.

Opmåling og ledningsregistrering

Ledningsregistrering dækker over opmålinger og registreringer af alle former for ledningstyper over hele landet for mange forskellige ledningsejere. Eksempler på registrering af ledninger kunne være vand-, fjernvarme-, gas-, telefon-, kloak- og fiberledninger med videre.

Nivellement

LandSyd har stor erfaring med udførelse af nivellement af enhver art. En stor del af de tekniske arbejder inden for landmåling omfatter bestemmelse af højder og koter inden for et område. De målte højder og koter vises gerne på en nivellementsplan og indgår som projekteringsgrundlag ved nybyggeri. Opførelse af nybyggeri kræver altid et udgangspunkt angivet i et lokalt eller landsdækkende kotesystem, før arbejdet går i gang ude på byggepladsen.

Opmåling af grund

Hos LandSyd har vi mange års erfaring med at opmåling af grund og skel i mange typer opgaver. Vi foretager opmålinger af de eksisterende forhold og leverer dem digitalt til projekteringsgrundlaget. Vores typiske kunder er offentlige myndigheder, ingeniører, arkitekter, private bygherrer m.fl.

Situationsplaner

Kunden bestiller typisk en situationsplan forud for projektering af nyt byggeri. På den måde har kunden et opdateret kort i hånden, der anvendes som et præcist grundlag til udmåling af afstande og højder. Netop det, at grundlaget skal være opdateret inden opstart, er vigtigt, da bygherre og/eller rådgiver ellers risikerer at begå en fejlprojektering, der kan få vidtrækkende økonomiske konsekvenser længere hen i forløbet.

Vandløbsmåling

Vi foretager hvert år vandløbsmåling af mange kilometer vandløb for kommuner, lodsejere og rådgivningsfirmaer i hele Danmark. Vi har mange års erfaring og har selv udviklet software og arbejdsmetoder tilpasset opgaverne. Vi måler med en blanding af GPS og totalstation afhængig af vandløbets beskaffenhed, og vores erfarne medarbejdere er både nøjagtige og hurtige. Opmåling af vandløb kan også suppleres med fotos af relevante frohold langs vandløbet eller af en dronevideo eller droneluftfoto.

Har du brug for hjælp til specialopgaver?

LandSyd har gennem tiden foretaget mange former for specialopgaver på land, til vands og i luften. Af eksempler kan nævnes en lang række målinger på skibe, boreplatformer og kraner på Esbjerg Havn, deformationsmålinger, opmålinger af vindmølletårne, sætningsmåling af gulve i robotlager og meget andet.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne, hvis du har en specialmåling, du gerne vil have udført.

Udvalgte brancher

Henrik Rønnest

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7332 3094
 • 2016 2475
 • Aabenraa
Mogens Lang Nielsen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7610 4764
 • 2016 2465
 • Esbjerg
Kim Mogensen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 4059 2244
 • Grindsted
3210