Opmåling er blandt vores spidskompetencer

LandSyd Landinspektører foretager alle former for opmåling af eksisterende forhold med efterfølgende digital levering af projekteringsgrundlag. Kunderne er typisk offentlige myndigheder, ingeniører, arkitekter, private bygherrer med flere.

LandSyd Landinspektører er meget erfarne inden for alle typer af teknisk opmåling og afsætning. Herunder kan du læse mere om et udsnit af hvilke opgaver vi løser for vores kunder.

Opmåling af grund og skel

LandSyd foretager typisk opmålinger af grund og skel i forbindelse med et fremtidigt byggeprojekt. Det kan ofte spare meget besvær senere i processen, hvis man har et opdateret grundlag at projektere på. Skelgrænser og arealer vil ofte definere omfanget af et byggeri, og man kan i mange tilfælde ikke stole på, at det digitale matrikelkort er nøjagtigt nok. Læs mere om Afsætning af skel.

Vandløbsmåling

Opmåling vandløb for kommuner, lodsejere og rådgivningsfirmaer

Situationsplaner

En situationsplan er et kort, der gengiver virkeligheden inden for et bestemt område.

Nivellement

Vi har stor erfaring med udførelse af nivellementer af enhver art

Ledningsregistrering

Vi foretager opmåling og registrering af alle former for ledningstyper

3D laserscanning

3D Laserscanning er en målemetode, som kan anvendes til at indsamle data i 3D

Præcisionsnivellement

LandSyd udfører præcisionsnivellement ved eksempelvis fikspunktsrenovering, sætningsmålinger eller andre specielle opgaver.

Ring og hør nærmere om mulighederne.

Fikspunktsetablering

LandSyd etablerer for entreprenører og håndværkere fikspunkter, så disse selv kan foretage den endelige daglige detailafsætning.

Fikspunkter etableres for eksempel på terræn, veje, gulve, vægge med videre, så de fremtidigt er tilgængelige for den videre lokale afsætning. Afsætningsmetoden kan være med nivellerinstrument, totalstation, GPS og vælges ud fra nøjagtighedskravet til de enkelte opgaver.

Droneopmåling

LandSyd Landinspektører råder over noget af det nyeste udstyr på markedet, som er i stand til på kvalificeret vis at indsamle data til præsentation eller dokumentation af en opgave. En dronemåling kan med fordel anvendes til at skabe let og hurtigt overblik over et større areal i form af for eksempel en 3D-model, højdekurver, ortofotos, video eller bare enkeltbilleder.

Se mere om mulighederne under droner.

Kortlægning og GIS

Alt kan kortlægges! Der er stort set ikke den ting, som ikke er blevet kortlagt af os på et eller andet tidspunkt. Eksempler er markkort til brug for landbrugsstøtte, virksomhedskort til driftsplanlægning, kort over udgravninger til museer, kortlægning af veje, ledningskort i forbindelse med gas og fjernvarme og meget andet.

Vi håndterer tilmed alle gængse dataformater og leverer desuden i det ønskede koordinatsystem eksempelvis system 34 Jylland/Fyn eller UTM zone 32 EUREF89.

GIS er en forkortelse for Geografisk Informations System og dækker over programmer, der kan håndtere en sammenkobling af data og en geografisk reference. Denne kombination gør det muligt at lave forskellige typer analyser og visualiseringer, hvoraf den mest almenkendte er ruteplanlægningsværktøjer på nettet som eksempelvis krak.dk.

Men GIS kan meget mere end blot vise, hvordan man kommer hurtigst fra punkt A til B. LandSyd løser alle former for analyser ved hjælp af GIS værktøjer – eksempelvis ejendomsoplysninger til brug ved tracearbejder, udarbejdelse af kort og tabeller og konfliktanalyser med visualisering af eksempelvis linieføringer med videre i forhold til fredningsbestemmelser med mere.

Andre eksempler på anvendt GIS er partsfordelinger, hvor LandSyd vedligeholder partsfordelinger for dige-, pumpe- og afvandingslaug for en række kommuner med udfærdigelse af elektroniske indberetningdata til brug ved opkrævning af bidrag for de berørte ejendomme og med kort- og database-værktøjer til brug i den daglige administration.

LandSyd udfærdiger også analyse og visualisering af højdeforhold med videre på grundlag af enten egne opmålinger eller laserskannede højdedata til brug ved eksempelvis arbejde i forbindelse med naturgenopretningsprojekter. I forbindelse med opmåling af vandløb leveres i diverse GIS-formater oplysning om de indmålte vandløbselementer med stationering, højdeforhold, dimensioner med mere for bygværker, rørtilløb, åbne tilløb, profiler, bundforhold og beplantninger med videre og med mulighed for databasekobling af diverse administrative data om målsætninger, oprensning med mere til brug ved analyse og visualisering i forhold til diverse baggrundskort.

LandSyd arbejder også for en række private vandværk og formidler skræddersyede løsninger til kortvisning og redigering i forbindelse med ledningsregistrering og ledningsarbejder.

Specialopgaver

LandSyd har gennem tiden foretaget mange former for specialopgaver på land, til vands og i luften. Af eksempler kan nævnes en lang række målinger på skibe, boreplatformer og kraner på Esbjerg Havn, deformationsmålinger, opmålinger af vindmølletårne, sætningsmåling af gulve i robotlager og meget andet.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne, hvis du har en specialmåling, du gerne vil have udført.

Udvalgte brancher

Henrik Rønnest

Henrik Rønnest

Beskikket landinspektør, indehaver

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7332 3094
 • 2016 2475
 • Aabenraa
Mogens Lang Nielsen

Mogens Lang Nielsen

Beskikket landinspektør, indehaver

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7610 4764
 • 2016 2465
 • Esbjerg
Kim Mogensen

Kim Mogensen

Beskikket landinspektør, indehaver

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7673 3252
 • 4059 2244
3210