GPS Maskinstyring optimerer dine arbejdsgange

Mange entreprenører har i de senere år investeret i GPS maskinstyring til deres entreprenørmaskiner.
Det stiller dog store krav til forståelsen af de modeller, som lægges i maskinen, og det er her LandSyd kommer ind i billedet.

Vi kan hjælpe med opmåling til fastlæggelse af data samt konvertering af projektdata til det rette format, så gravearbejdet bliver udført korrekt.

Kontakt gerne LandSyd for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

GPS maskinstyring - konvertering af data

LandSyd Landinspektører har gennem tiden opbygget en god viden indenfor maskinstyring af entreprenørmaskiner.

Maskinstyring anvendes typisk ved mellemstore og større anlægsprojekter, hvor du som entreprenør kan opnå store besparelser ved at afgrave og genopfylde terrænet efter en nøjagtig 3d-model. Du kan herved optimere dine arbejdsgange og kun flytte råjord én gang.

LandSyd Landinspektører kan på baggrund af en 3D-tegning udarbejde en digital terrænmodel for henholdsvis det fremtidige terræn og bund af en udgravning. En digital terrænmodel kan også fremkomme ud fra en almindelig 2D tegning, hvor terrænet ”løftes” op i en 3D-fil.

Det gennemgående værktøj i vores arbejde med terræn-modellering er programmet Inroads fra Bentley.

Terrænmodellen eksporteres til en LandXML-fil og videresendes til entreprenøren. LandSyd kan også være dig behjælpelig med direkte indlægning af data i gravemaskinens software.

Opmåling af projekteringsgrundlag

Vi foretager enhver form for opmåling til brug for projektering.

Henrik Rønnest

Henrik Rønnest

Beskikket landinspektør, indehaver

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7332 3094
 • 2016 2475
 • Aabenraa
Brian Nordby

Brian Nordby

Beskikket landinspektør, indehaver

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7673 3236
 • 4082 0677
Maarten Wolkers

Maarten Wolkers

Landinspektør

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7652 1128
 • 4098 9894
 • Varde
384

Udvalgte brancher

Mere om maskinstyring

Entreprenørbranchen gennemgår ligesom mange andre brancher konstante nye udviklinger indenfor teknologien. En af dem er er maskinstyring via GPS også kendt som 3D maskinstyring. Med denne nye teknologi er maskinføren blevet en meget central medarbejder på arbejdspladsen. Med denne teknologi monteret i styrehuset på en 3D maskinstyringsskærm, overtager han en lang række af funktioner, som før i tiden var forbeholdt landmåler og formanden. Hermed følger også et nyt ansvarsområde for selve maskinføren, da han har ansvaret for at arbejdet udføres med høj præcision. Evt. fejl eller justeringer forgår ofte direkte mellem landinspektør og maskinfører. Teknologien er meget tidsbesparende for entreprenøren da maskinføren kan flytte præcis den mængde materiale, som skal graves væk eller fyldes på, og dermed løse opgaven rigtigt første gang.

2D maskinstyring

I start 90'erne kom en ny teknologi til verden som intet mindre end revolutionerede entreprenørbranchen. Teknologien hed maskinstyring, men antog hurtigt kælenavnet "microdigger". Teknologien kunne monteres på både gravemaskinen og dozeren, og fungerede ved hjælp af en rotorlaser og en lille skærm, der blev installeret i maskinhuset, hvor føreren selv kunne indtaste højde og fald. Maskinføreren kunne dermed konstant se skovlens position ifht. højdereferencen.

I dag opfattes 2D maskinstyring af mange som den løsning, hvor ”gravemaskinen kører oven på kortet”. 2D maskinstyring anvendes ofte til ledningsarbejder i kombination med en laser. LandSyd kan omdanne stort set alle projekttegninger til maskinstyring, således graveføreren altid kan se, hvor ledninger og andre underjordiske anlæg er placeret.

3D maskinstyring

3D maskinstyring

I slutningen af 2010'erne kom den 3 dimensionale maskinstyring som fungerer vha. RTK-GPS og multi-sensorer.

3D maskinstyringen er en opgradering af 2D systemet, hvor 3D softwaren overvåger positionen på skovlskæret samtidig med gravemaskinens nøjagtige position i fht. projektet.
Kombinationen af disse oplysninger sendes direkte til en skærm i førerhuset på gravemaskinen, således graveføreren har det fulde overblik.

3D maskinstyring leveres til alle anerkendte formater f.eks. Leica, Trimble, Toppcon etc. Projekter til 3D maskinstyring opbygges f.eks. som XML-filer og kan sendes direkte ud til entreprenør-maskinen.