GPS Maskinstyring optimerer dine arbejdsgange

Mange entreprenører har i de senere år investeret i GPS maskinstyring til deres entreprenørmaskiner.
Det stiller dog store krav til forståelsen af de modeller, som lægges i maskinen, og det er her LandSyd kommer ind i billedet.

Vi kan hjælpe med opmåling til fastlæggelse af data samt konvertering af projektdata til det rette format, så gravearbejdet bliver udført korrekt.

Kontakt gerne LandSyd for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

GPS maskinstyring - konvertering af data

LandSyd Landinspektører har gennem tiden opbygget en god viden indenfor maskinstyring af entreprenørmaskiner.

Maskinstyring anvendes typisk ved mellemstore og større anlægsprojekter, hvor du som entreprenør kan opnå store besparelser ved at afgrave og genopfylde terrænet efter en nøjagtig 3d-model. Du kan herved optimere dine arbejdsgange og kun flytte råjord én gang.

LandSyd Landinspektører kan på baggrund af en 3D-tegning udarbejde en digital terrænmodel for henholdsvis det fremtidige terræn og bund af en udgravning. En digital terrænmodel kan også fremkomme ud fra en almindelig 2D tegning, hvor terrænet ”løftes” op i en 3D-fil.

Det gennemgående værktøj i vores arbejde med terræn-modellering er programmet Inroads fra Bentley.

Terrænmodellen eksporteres til en LandXML-fil og videresendes til entreprenøren. LandSyd kan også være dig behjælpelig med direkte indlægning af data i gravemaskinens software.

Opmåling af projekteringsgrundlag

Vi foretager enhver form for opmåling til brug for projektering.

Udvalgte brancher