GPS Maskinstyring optimerer dine arbejdsgange

Mange entreprenører har i de senere år investeret i GPS maskinstyring til deres entreprenørmaskiner.
Det stiller dog store krav til forståelsen af de modeller, som lægges i maskinen, og det er her LandSyd kommer ind i billedet.

Vi kan hjælpe med opmåling til fastlæggelse af data samt konvertering af projektdata til det rette format, så gravearbejdet bliver udført korrekt.

Kontakt gerne LandSyd for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

GPS maskinstyring - konvertering af data

LandSyd Landinspektører har gennem tiden opbygget en god viden indenfor maskinstyring af entreprenørmaskiner.

Maskinstyring anvendes typisk ved mellemstore og større anlægsprojekter, hvor du som entreprenør kan opnå store besparelser ved at afgrave og genopfylde terrænet efter en nøjagtig 3d-model. Du kan herved optimere dine arbejdsgange og kun flytte råjord én gang.

LandSyd Landinspektører kan på baggrund af en 3D-tegning udarbejde en digital terrænmodel for henholdsvis det fremtidige terræn og bund af en udgravning. En digital terrænmodel kan også fremkomme ud fra en almindelig 2D tegning, hvor terrænet ”løftes” op i en 3D-fil.

Det gennemgående værktøj i vores arbejde med terræn-modellering er programmet Inroads fra Bentley.

Terrænmodellen eksporteres til en LandXML-fil og videresendes til entreprenøren. LandSyd kan også være dig behjælpelig med direkte indlægning af data i gravemaskinens software.

Opmåling af projekteringsgrundlag

Vi foretager enhver form for Opmåling til brug for projektering.

Henrik Rønnest

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7332 3094
 • 2016 2475
 • Aabenraa
Brian Nordby

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7673 3236
 • 4082 0677
 • Esbjerg
Maarten Wolkers

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7652 1128
 • 4098 9894
 • Varde
384

Udvalgte brancher

Mere om GPS maskinstyring

Entreprenørbranchen gennemgår ligesom mange andre brancher konstante nye udviklinger indenfor teknologien og kravet til dokumentation for eget arbejde er også stærkt stigende. Her er maskinstyring via GPS også kendt som 3D maskinstyring et super værktøj. Med denne teknologi er graveføreren blevet en meget central medarbejder på arbejdspladsen, idet han på en 3D maskinstyringsskærm overtager en lang række af funktioner, som før i tiden var forbeholdt landmåler og formanden. Hermed følger også et nyt ansvarsområde for selve graveføreren, da han har ansvaret for at arbejdet udføres med høj præcision. Evt. fejl eller justeringer foregår ofte direkte mellem landinspektør og graveføreren. Teknologien er meget tidsbesparende for entreprenøren, da maskinføreren kan flytte præcis den mængde materiale, som skal graves væk eller fyldes på, og dermed løse opgaven rigtigt første gang.

I start 90'erne kom teknologien maskinstyring til verden som intet mindre end revolutionerede entreprenørbranchen. Teknologien antog hurtigt kælenavnet "microdigger". Teknologien kunne monteres på både gravemaskinen og dozeren, og fungerede ved hjælp af en rotorlaser og en lille skærm, der blev installeret i førerhuset på gravemaskinen, hvor graveføreren selv kunne indtaste højde og fald. Graveføreren kunne dermed konstant se skovlens position i fht. højdereferencen. .

2D maskinstyring

I dag opfattes 2D maskinstyring af mange som den løsning, hvor ”gravemaskinen kører oven på kortet”. 2D maskinstyring anvendes ofte til ledningsarbejder i kombination med en laser. LandSyd kan omdanne stort set alle projekttegninger til maskinstyring, således graveføreren altid kan se, hvor ledninger og andre underjordiske anlæg er placeret.

Flere entreprenører anvender 2d maskinstyring i selv mindre byggeopgaver – også inden landinspektøren får sin entre på byggepladsen med afsætning af et byggeri. Maskinstyringen anvendes her ved nedgravning af kabler, dræn og andre ledninger i sandpuden, således jordarbejdet mere eller mindre er afsluttet før endelig afsætning af en bygning.

3D maskinstyring

I slutningen af 2010'erne kom den 3 dimensionale maskinstyring som fungerer vha. RTK-GPS og multi-sensorer.

3D maskinstyringen er en opgradering af 2D systemet, hvor 3D softwaren overvåger positionen på skovlskæret samtidig med gravemaskinens nøjagtige position i fht. projektet. Kombinationen af disse oplysninger sendes direkte til en skærm i førerhuset på gravemaskinen, således graveføreren har det fulde overblik.

LandSyd hjælper gerne entreprenøren med at skabe en 3d-model af et projekt og hjælper også gerne med at indlæse den i gravemaskinen.

LandSyd kan på baggrund af en 3D-tegning udarbejde en digital terrænmodel for hhv. det fremtidige terræn og bund af en udgravning. En digital terrænmodel kan også fremkomme ud fra en almindelig 2D tegning, hvor terrænet ”løftes” op i en 3D-fil.

3D maskinstyring leveres til alle anerkendte formater f.eks. Leica, Trimble, Toppcon etc. Projekter til 3D maskinstyring opbygges f.eks. som XML-filer og kan sendes direkte ud til entreprenør-maskinen.