Droneopmåling

dronemåling
Når det kommer til droneopmåling, råder LandSyd over noget af det nyeste udstyr på markedet.

Vi er i stand til på kvalificeret vis at indsamle data til præsentation eller dokumentation af en opgave. En droneopmåling kan med fordel anvendes til at skabe let og hurtigt overblik over et større areal i form af for eksempel en 3D-model, højdekurver, ortofotos, video eller bare enkeltbilleder. Her er en kort beskrivelse af hvordan vi anvender droner og et mindre udvalg af nogle af de opgaver vi har arbejdet med.

Hvordan opmåler man med drone?

Dronen sendes i luften og tager en billedserie til brug ved kortlægning og dokumentation af et område. Hvilken drone der sendes i luften afhænger af selve opgaven. LandSyd råder over både fastvingedroner og små helikopterdroner til f.eks. videoinspektion. En fastvinget drone er god til at kortlægge større områder, større arealer, større byggerier og skovområder. Dronen flyver typisk i 100 meters højde og er i stand til, at bestemme punkter på jorden for hver to til tre centimeter. Det åbner op for nye opgaver, hvor der stilles krav til høj detaljeringsgrad. Vi har p.t. 4 piloter i firmaet der alle er certificeret af Trafikstyrelsen til, at flyve erhvervsmæssigt med vores droner. LandSyd har også opnået dispensation af Trafikstyrelsen til at flyve over bymæssig bebyggelse. Det gør at firmaet kan løse langt flere opgaver for vores kunder end tidligere.

Droneopmåling af diger

Inden dronen sendes op, gennemser vi den flyverute der er lagt hjemmefra; foretager eventuelt nogle justeringer for at kompensere for vind og vejr. Ved en overflyvning kan vi f.eks. bestemme højden og bredden på diger. Det er for at sikre, at digerne kan modstå de kommende klimaforandringer som følge af den globale opvarmning. Den her opgave kunne vi også løse tidligere, hvor vi målte digerne i nogle profiler og så fik en grov og forsimplet model af diget. Det har været en lang og tung proces, hvor man gik rundt med det traditionelle udstyr som GPS og totaltstation.

Når dronen har færdiggjort sin overflyvning og fotografering, så sammensætter vi en 3D model af området vha. af specialsoftware. Med en højdemodel af digerne er det let at udpege potentielle indsatsområder ved fremtidig vedligeholdelse. Altså hvor skal digerne gøres bredere og hvor skal de eventuelt forhøjes for at modstå vandtryk udefra.

Se referencen dronemåling af digerne i Tønder

Droneopmåling før anlæggelse af helikopterlandingsplads

I forbindelse med anlægningen af en helikopterlandingsplads tæt ved et hospital, var LandSyd hyret til droneopmåling. Opmålingen skulle kortlægge højden af træerne i det område som grænsede op til hospitalet. Det var vigtigt at kunne danne sig et overblik af højden af trækronerne, for at kunne tage vurdere hvorvidt en helikopter ville kunne lande sikkert.

Udvalgte arbejdsområder

Udvalgte brancher