Mathias Mejer Gregersen

Kenneth Hansen

 • Kort- og landmålingstekniker, Matrikeltekniker
 • kh@landsyd.dk
 • Telefon: 7696 7082
 • Mobil: 6144 0036
Mathias Mejer Gregersen

Jørgen G. Jensen

 • Kort- og landmålingstekniker, Matrikeltekniker
 • jgj@landsyd.dk
 • Telefon: 7696 7084
 • Mobil: 6120 1359
Mathias Mejer Gregersen

Anders Jørgensen

 • Cand Jur., Matrikeltekniker
 • aj@landsyd.dk
 • Telefon: 7678 1203
 • Mobil: 5132 8011
Mathias Mejer Gregersen

Birgit Skrydstrup

 • Matrikeltekniker, Kontorassistent
 • bdm@landsyd.dk
 • Telefon: 7536 3522
 • Mobil: 7696 7085
Mathias Mejer Gregersen

Karin Christensen

 • Kontorassistent
 • kc@landsyd.dk
 • Telefon: 7536 3522
 • Mobil: 7696 7081
Mathias Mejer Gregersen

Nicolaj Holme Sørensen

 • landinspektør assistent
 • nhs@landsyd.dk
 • Telefon: 7536 3522
 • Mobil: 8140 7305
Mathias Mejer Gregersen

Peter Dahl

Mathias Mejer Gregersen

Lasse Lambertsen

 • Målemedhjælp
Mathias Mejer Gregersen

Leila Vejrup Pedersen

 • Kontorassistent
 • lvp@landsyd.dk
 • Telefon: 7522 0144
 • Mobil: 7652 1125
Mathias Mejer Gregersen

Pernille Kristensen

 • Bogholder
 • pk@landsyd.dk
 • Telefon: 7652 1112
Mathias Mejer Gregersen

Johanne Holmelund Danielsen

 • Kort- og landmålingstekniker
 • jhd@landsyd.dk
 • Telefon: 7652 1119
 • Mobil: 4412 0416
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Christian Bitsch Møller

 • Kort- og landmålingstekniker
 • cbm@landsyd.dk
 • Telefon: 7652 1115
 • Mobil: 4412 4566
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Casper Sølbeck Bruhn

 • Kort- og landmålingstekniker
 • csb@landsyd.dk
 • Telefon: 7678 1205
 • Mobil: 2334 6313
Mathias Mejer Gregersen

Allan Kristensen

 • Kort- og landmålingstekniker
 • ak@landsyd.dk
 • Telefon: 7522 0144
 • Mobil: 9244 9960
Mathias Mejer Gregersen

Jane Knudsen

 • Kontorassistent
 • jk@landsyd.dk
 • Telefon: 7652 1110
Mathias Mejer Gregersen

Leni Astrup

 • Teknisk designer
 • la@landsyd.dk
 • Telefon: 7652 1127
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Karoline Birk Danielsen

 • Kort- og landmålingstekniker
 • kbd@landsyd.dk
 • Telefon: 7652 1114
 • Mobil: 9244 4027
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Birgitte Andersen

 • Teknisk assistent
 • ba@landsyd.dk
 • Telefon: 7522 0144
 • Mobil: 7652 1126
Mathias Mejer Gregersen

Maarten Wolkers

Mathias Mejer Gregersen

Søren Andersen

Mathias Mejer Gregersen

Hans Pedersen

 • hp@landsyd.dk
 • Telefon: 7652 1123
 • Mobil: 4412 9153
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Søren Høyer

 • Indehaver
 • sh@landsyd.dk
 • Telefon: 7652 1124
 • Mobil: 2752 1642
Mathias Mejer Gregersen

Rasmus Elmann Berentzen

 • Indehaver
 • reb@landsyd.dk
 • Telefon: 7652 1109
 • Mobil: 2926 9331
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Gunnar Andersen

 • Målemedhjælp
 • grindsted@landsyd.dk
 • Telefon: 7531 0044
 • Mobil: 4098 9892
Mathias Mejer Gregersen

Mads-Peter Danielsen

 • Kort- og landmålingstekniker
 • mpd@landsyd.dk
 • Mobil: 4880 1196
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Peder Lykkegaard Madsen

 • Kort- og landmålingstekniker
 • plm@landsyd.dk
 • Mobil: 4412 8732
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Mette Fløe

 • Kort- og landmålingstekniker
 • mf@landsyd.dk
 • Telefon: 7531 0044
 • Mobil: 7673 3250
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Mia Hesselkjær

 • mhe@landsyd.dk
 • Telefon: 7673 3253
 • Mobil: 8140 2517
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Kim Mogensen

 • Indehaver
 • kim@landsyd.dk
 • Mobil: 4059 2244
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Meho Salkic

 • Målemedhjælp
 • esbjerg@landsyd.dk
 • Telefon: 7512 1366
 • Mobil: 2218 0344
Mathias Mejer Gregersen

Hans Ole Aarhus

 • Målemedhjælp
 • esbjerg@landsyd.dk
 • Telefon: 7512 1366
Mathias Mejer Gregersen

Nanna Drachmann

 • Teknisk assistent
 • nld@landsyd.dk
 • Telefon: 7673 3239
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Henriette Tornbjerg Carøe

 • Kort- og landmålingstekniker
 • htc@landsyd.dk
 • Telefon: 7610 4777
Mathias Mejer Gregersen

Lone Schmidt

 • Kontorassistent
 • ls@landsyd.dk
 • Telefon: 7610 4762
Mathias Mejer Gregersen

Maibritt Mathiasen

 • Kort- og landmålingstekniker
 • mm@landsyd.dk
 • Telefon: 7512 1366
 • Mobil: 2016 2463
Mathias Mejer Gregersen

Lasse Høy

 • Kort- og landmålingstekniker
 • lh@landsyd.dk
 • Mobil: 9244 1210
Mathias Mejer Gregersen

Chris Aarhus Christensen

 • Kort- og landmålingstekniker
 • cac@landsyd.dk
 • Telefon: 7673 3235
 • Mobil: 2168 4464
Mathias Mejer Gregersen

Claus Andreassen

 • Kort- og landmålingstekniker
 • ca@landsyd.dk
 • Telefon: 7610 4775
 • Mobil: 2016 2462
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Kurt Andreassen

 • Kort- og landmålingstekniker
 • ka@landsyd.dk
 • Telefon: 7610 4774
 • Mobil: 2016 2461
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Helene Jul Poulsen

 • hjp@landsyd.dk
 • Telefon: 4880 3191
 • Mobil: 4880 3191
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Torben Wolf-Jürgensen

 • two@landsyd.dk
 • Telefon: 7610 4761
 • Mobil: 8140 2516
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Jeppe Eskild Nielsen

 • jen@landsyd.dk
 • Telefon: 7610 4771
 • Mobil: 4412 0519
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Søren Nordby

 • sn@landsyd.dk
 • Telefon: 7610 4773
 • Mobil: 2016 2460
Mathias Mejer Gregersen

Søren Persson

 • Indehaver
 • sp@landsyd.dk
 • Telefon: 7673 3234
 • Mobil: 2218 0377
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Brian Nordby

 • Indehaver
 • bno@landsyd.dk
 • Telefon: 7673 3236
 • Mobil: 4082 0677
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Mogens Nielsen

 • Indehaver
 • mln@landsyd.dk
 • Telefon: 7610 4764
 • Mobil: 2016 2465
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Uffe M. Holm

 • Indehaver
 • uh@landsyd.dk
 • Telefon: 7610 4763
 • Mobil: 2016 2473
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Janick Krank

 • Målemedhjælp
Mathias Mejer Gregersen

Mette Leth Schmidt

 • Byplan- og landskabskonsulent
 • mls@landsyd.dk
 • Telefon: 7610 4766
 • Mobil: 4412 7623
 • LinkedIn: Visit Website
Mathias Mejer Gregersen

Camilla Garsdal

 • Teknisk assistent
 • cgj@landsyd.dk
 • Telefon: 7332 3096
Mathias Mejer Gregersen

Jette Ebbesen

 • Kontorassistent
 • je@landsyd.dk
 • Telefon: 7332 3098
 • Mobil: 7463 0410
Mathias Mejer Gregersen

Edel Kloth

 • Teknisk assistent
 • ek@landsyd.dk
 • Telefon: 7463 0410
 • Mobil: 7332 3091
Mathias Mejer Gregersen

Søren Kassebeer Greve

 • Kort- og landmålingstekniker
 • skg@landsyd.dk
 • Telefon: 7332 3095
Mathias Mejer Gregersen

Filip Øbro

 • Kort- og landmålingstekniker
 • foe@landsyd.dk
 • Telefon: 7332 3097
 • Mobil: 74630410
Ejnar Sønderby Christensen

Ejnar Sønderby Christensen

 • Indehaver, Mediator
 • esc@landsyd.dk
 • Telefon: 7463 0410
 • Mobil: 7332 3093
 • LinkedIn: Visit Link
Henrik Rønnest

Henrik Rønnest

 • Indehaver
 • hr@landsyd.dk
 • Telefon: 7332 3094
 • Mobil: 2016 2475
 • LinkedIn: Visit Website
Bernhard Christensen

Bernhard Christensen

 • Kort- og landmålingstekniker
 • bc@landsyd.dk
 • Telefon: 73323092
 • Mobil: 20162471
Mathias Mejer Gregersen

Mathias Mejer Gregersen

 • Kort- og landmålingstekniker
 • mmg@landsyd.dk
 • Telefon: 73323090
 • Mobil: 74630410