Landinspektørydelser til bygherre

Har du et projekt, og kræver kommunen, at du som bygherre udarbejder en lokalplan for at få lov at bygge eller udstykke?

LandSyd Landinspektører udarbejder det nødvendige materiale i samarbejde med dig som bygherre og kommunen.

Ved at vælge LandSyd Landinspektører som rådgiver får du et kvalitetsprodukt, der giver dig de bygge- og udstykningsmuligheder, du ønsker dig.

Har du allerede lokalplanen, men mangler du et grundlag til projektering, foretager vi opmåling og udarbejder nøjagtige udstykningsplaner.

Herefter udfører vi udstykningen eller ejerlejlighedsopdelingen og indhenter de nødvendige myndighedsgodkendelser.

LandSyd Landinspektører tilbyder blandt andet:

Undersøgelse af ejendomsforhold, naturmæssige og andre retlige bindinger på et projekt
Udarbejdelse af plangrundlag (lokal- og kommuneplan, miljøvurdering og VVM-screeninger)
Undersøgelse og redegørelse for eksisterende servitutforhold
Rådgivning om sikring af rettigheder gennem servitutter
Situationsplaner til projektering af nybyggeri eller tilbygning
Udstykninger af eksempelvis erhvervs- og boliggrunde
Opdeling af etageejendomme i ejerlejligheder


Kontakt gerne et af vores kontorer
for at høre nærmere

Landinspektørydelser til bygherre