Landinspektørydelser til arkitekter

Vi hjælper arkitekter med at identificere og håndtere udfordringer

Vi tilbyder en lang række ydelser til arkitekter

LandSyd Landinspektører tilbyder en lang række ydelser med særligt sigte på arkitekter.

Jo tidligere vi bliver inddraget i en bygge- eller planlægningsproces, jo tidligere kan vi hjælpe med at identificere og håndtere eventuelle udfordringer for jer.

Det betaler sig!

LandSyd Landinspektørers ydelser til arkitekter omfatter blandt andet:

Undersøgelse af ejendomsforhold, naturmæssige og andre retlige bindinger på et projekt
Udarbejdelse af plangrundlag (lokal- og kommuneplan, miljøvurdering og VVM-screeninger)
Undersøgelse og redegørelse for eksisterende servitutforhold
Rådgivning om sikring af rettigheder gennem servitutter
Situationsplaner til projektering af nybyggeri eller tilbygning
Afsætning af alle former for byggeri
As-built planer til dokumentation
Opmåling af billedpunkter til visualiseringer


Kontakt gerne et af vores kontorer
for at høre nærmere

Landinspektørydelser til arkitekter

Udvalgte referencer