Tinglysning – vi hjælper dig med at få alt på plads

Siden september 2009 har tinglysningen i Danmark været digitalt og er samlet i Tinglysningsretten i Hobro. Landsyd arbejder hver dag med tinglysningsretten og har stor erfaring med mange former for tinglysning.

Et typisk eksempel på en opgave kunne være tinglysning af en deklaration om vej-ret. LandSyd laver udkast til selve deklarationsteksten og et e-rids(kort), der viser, hvor vej-retten ligger. Herefter kan parterne underskrive digitalt via tinglysningsrettens systemer, eller LandSyd kan få en fuldmagt til at gennemføre arbejdet.

Kontakt en af vores dygtige medarbejdere for at høre mere om mulighederne.

Deklarationer

LandSyd udarbejder og tinglyser alle former for deklarationer for private, virksomheder og myndigheder.

Eksempler for private kunne være deklarationer om vej-ret, forkøbsret, ledninger, byggeretsligt skel og meget andet. Eksempler for myndigheder kunne være alle former for vilkår i forbindelse med tilladelser eller standarddeklarationer i henhold til landbrugsloven.

LandSyd sørger for at indhente fuldmagter eller underskrifter fra lodsejerne og gennemfører selve tinglysningen i den digitale tingbog.

Tillæg til deklarationer

Når der skal ændres eller tilføjes i en allerede tinglyst deklaration, hjælper LandSyd vores kunder med at finde frem til, hvem der kan/skal skrive under, indhenter fuldmagter eller underskrifter fra lodsejerne og gennemfører selve tinglysningen i den digitale tingbog.

Aflysning af deklarationer

Hvis en deklaration er blevet overflødig, hjælper LandSyd vores kunder med at få den aflyst. Vi identificerer, hvem der kan/skal skrive under, indhenter fuldmagter eller underskrifter fra lodsejerne og gennemfører selve aflysningen i den digitale tingbog

Ejerlejlighedsopdeling

Hvis ikke en ejendom kan udstykkes, kan den i nogle tilfælde opdeles i ejerlejligheder i stedet. LandSyd hjælper med at foretage opmåling af bygningerne, udarbejde fordelingstal, anmeldese og tilhørende kortmateriale samt anmelde opdelingen til den digitale tingbog.

Kontakt os for at høre, om ejerlejlighedsopdeling er en mulighed, du kan benytte dig af.

Skøder

LandSyd landinspektører hjælper vores kunder med skøder i forbindelse med udarbejdelsen af matrikulære sager. Der vil typisk være en besparelse ved at få LandSyd til at skrive skødet ved en arealoverførsel, da vi allerede har alle oplysninger om sagen. Herudover er der mindre risiko for fejl og misforståelser mellem forskellige rådgivere, hvis vi håndterer alle sagens dele.

Kontakt os for at høre mere om skøder i forbindelse med din matrikulære sag.

Bygning på lejet grund

Har du opført en bygning på lejet grund, kan den få sit eget blad i tingbogen, så du kan få en tinglysning af pant- og ejerforhold. LandSyd hjælper med stedfæstelsen af bygningen i form af et E-rids og en GML fil og kan også hjælpe med selve oprettelsen i tingbogen.

Ejendomsdom

I nogle tilfælde er ejendomsforholdene til en ejendom ikke blevet ændret i forbindelse med eksempelvis salg eller arv. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at anmode om at få en ejendomsdom for at få de rette ejerforhold noteret i tingbogen, så der kan foretages køb, salg eller belåning.

LandSyd hjælper med at finde de relevante oplysninger og lave ansøgningen til domstolene. Når ejendomsdommen er faldet, sørger LandSyd for at få den registreret hos Tinglysningsretten, så de rette ejere kan disponere over ejendommen.

Opmåling af grund

Udvalgte brancher

Rasmus Elmann Berentzen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7652 1109
 • 2926 9331
 • Varde
Søren Nordby

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7610 4773
 • 2016 2460
 • Esbjerg
Peter Dahl

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7696 7083
 • 4056 2035
 • Vejen
7912