Kontrol og certifikations-opmålinger

Kontrol- og certifikations-opmålinger på special-fartøjer

LandSyd Landinspektører foretager løbende kontrol- og certifikations-opmålinger på special-fartøjer på Esbjerg Havn.

Igennem årene har kontrol-opmålingerne typisk omhandlet kontrol af positions-udstyr på olie-borerigge til Nordsøen.

Efterhånden er dette suppleret med kontrol-opmålinger af samme udstyr på vindmølle-skibe, hvor vi også er behjælpelig med afsætninger og kontrol af dæks-layout, så tårne, vinger og turbiner finder deres korrekte placering.

Udvalgte arbejdsområder

Udvalgte brancher