LandSyd afdelinger:
Aabenraa  ı  Esbjerg  ı  Grindsted  ı  Varde  ı  Vejen

Landsyd Landinspektør

Få overblik til at skabe ambitiøse løsninger.

Lokalt og nationalt

Vi er landsdelens største landinspektør virksomhed

Hos LandSyd landinspektører er vi mere end 50 medarbejdere fordelt over hele landsdelen. Vi er eksperter indenfor en lang række arbejdsområder og samarbejder med både privat, erhverv og offentlige instanser. Som landinspektør vil vi være din lokale samarbejdspartner. Vi leverer en faglig og professionel rådgivning indenfor en lang række af arbejdsområder.
 • Automatiseret LER

  Automatiseret LER

  WebGIS og automatiseret LER. Hos LandSyd Landinspektører råder vi over en WebGIS-løsning, som

  Automatiseret LER

  WebGIS og automatiseret LER. Hos LandSyd Landinspektører råder vi over en WebGIS-løsning, som

 • Afsætning af skel

  Afsætning af skel

  Der kan være mange årsager til, at du har brug for afsætning af skel.

  Afsætning af skel

  Der kan være mange årsager til, at du har brug for afsætning af skel.

 • Arealoverførsel

  Arealoverførsel

  Arealoverførsel – vi hjælper dig hele vejen Hvis der skal overføres et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom, kræver det en beskikket landinspektørs medvirken. 

  Arealoverførsel

  arealoverførsel – vi hjælper dig hele vejen Hvis der skal overføres et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom, kræver det en beskikket landinspektørs medvirken. 

 • Afsætning af skel, huse og specialopgaver

  Afsætning af skel, huse…

  Afsætning af skel LandSyd er privat praktiserende landinspektører med beskikkelse til at udføre matrikulært arbejde.

  Afsætning af skel, huse og specialopgaver

  Afsætning af skel LandSyd er privat praktiserende landinspektører med beskikkelse til at udføre matrikulært arbejde.

 • Digitalisering af drænkort

  Digitalisering af drænkort

  Slås du med gamle og upræcise drænkort? Måske er du en af de landmænd, der bruger uhensigtsmæssigt meget tid på at finde gamle dræn og brønde?

  Digitalisering af drænkort

  Slås du med gamle og upræcise drænkort? Måske er du en af de landmænd, der bruger uhensigtsmæssigt meget tid på at finde gamle dræn og brønde?

 • Droner

  Droner

  Droner giver det bedste billede at arbejde ud fra. Landmåling kan i dag udføres på mange måder. Tidligere opstillede vi for eksempel en laserscanner og skannede løs

  Droner

  Droner giver det bedste billede at arbejde ud fra. Landmåling kan i dag udføres på mange måder. Tidligere opstillede vi for eksempel en laserscanner og skannede løs

 • Ekspropriation

  Ekspropriation

  Ekspropriation sker, når det offentlige i form af staten eller en kommune har behov for at erhverve sig et areal eller en tinglyst ret til eksempelvis færdsel

  Ekspropriation

  Ekspropriation sker, når det offentlige i form af staten eller en kommune har behov for at erhverve sig et areal eller en tinglyst ret til eksempelvis færdsel

 • GPS maskinstyring

  GPS maskinstyring

  GPS Maskinstyring optimerer dine arbejdsgange. Mange entreprenører har i de senere år investeret i GPS maskinstyring til deres entreprenørmaskiner.

  GPS maskinstyring

  GPS Maskinstyring optimerer dine arbejdsgange. Mange entreprenører har i de senere år investeret i GPS maskinstyring til deres entreprenørmaskiner.

 • Landbrugsejendom til naturformål

  Landbrugsejendom til naturformål

  Landbrugsejendom til naturformål. Har du altid ønsket dig dit eget stykke natur? Er du jæger, fisker eller bare naturelsker?

  Landbrugsejendom til naturformål

  Landbrugsejendom til naturformål. Har du altid ønsket dig dit eget stykke natur? Er du jæger, fisker eller bare naturelsker?

 • Landbrug

  Landbrug

  Landbrug – vi hjælper dig med rådgivning om din jord. I det sydvestjyske område, hvor LandSyd Landinspektører hører hjemme, er der mange landbrug.

  Landbrug

  Landbrug – vi hjælper dig med rådgivning om din jord. I det sydvestjyske område, hvor LandSyd Landinspektører hører hjemme, er der mange landbrug.

 • Lejligheder og arealer

  Lejligheder og arealer

  Lejligheder og arealer – vi leverer en nøjagtig opmåling Hos LandSyd er vi specialister i Opmåling af bygningsarealer, både eje og leje, for erhverv, private og almennyttigt boligselskaber.

  Lejligheder og arealer

  Lejligheder og arealer – vi leverer en nøjagtig Opmåling Hos LandSyd er vi specialister i Opmåling af bygningsarealer, både eje og leje, for erhverv, private og almennyttigt boligselskaber.

 • Lokalplaner

  Lokalplaner

  Lokalplaner – vi hjælper med alle aspekter. Har kommunen bedt dig om at komme med et oplæg til lokalplanen og stille med en lokalplankonsulent? Så står vi klar til at hjælpe dig videre.

  Lokalplaner

  Lokalplaner – vi hjælper med alle aspekter. Har kommunen bedt dig om at komme med et oplæg til lokalplanen og stille med en lokalplankonsulent? Så står vi klar til at hjælpe dig videre.

 • Opmåling

  Opmåling

  Opmåling er blandt vores spidskompetencer. LandSyd Landinspektører foretager alle former for Opmåling af eksisterende forhold med efterfølgende digital levering af projekteringsgrundlag.

  Opmåling

  Opmåling er blandt vores spidskompetencer. LandSyd Landinspektører foretager alle former for Opmåling af eksisterende forhold med efterfølgende digital levering af projekteringsgrundlag.

 • Tinglysning

  Tinglysning

  Tinglysning – vi hjælper dig med at få alt på plads. Siden september 2009 har tinglysningen i Danmark været digitalt og er samlet i Tinglysningsretten i Hobro.

  Tinglysning

  Tinglysning – vi hjælper dig med at få alt på plads. Siden september 2009 har tinglysningen i Danmark været digitalt og er samlet i Tinglysningsretten i Hobro.

 • Udstykning og skel

  Udstykning og skel

  Udstykning og skel – alt fra veje til vindmølleparker Privat praktiserende landinspektører med beskikkelse fra staten er de eneste, som kan foretage matrikulære arbejder i Danmark.

  Udstykning og skel

  Udstykning og skel – alt fra veje til vindmølleparker Privat praktiserende landinspektører med beskikkelse fra staten er de eneste, som kan foretage matrikulære arbejder i Danmark.

 • WebGIS

  WebGIS

  WebGIS og automatiseret LER. Hos LandSyd Landinspektører råder vi over en WebGIS-løsning, som

  WebGIS

  WebGIS og automatiseret LER. Hos LandSyd Landinspektører råder vi over en WebGIS-løsning, som

Landinspektører og fagfolk indenfor dit område

Se hvad din branche kan bruge os til

Med mere end 50 medarbejdere finder du flere personer hos LandSyd, som har ekspertise indenfor netop din branche. LandSyd landinspektører samarbejder med mange forskellige brancher. Vi hjælper alt fra advokater til entreprenører og ingeniører. Du kan under hver branche finde en ekspert lige i nærheden af dig.

6 afdelinger med en samlet styrke på 50 medarbejdere

Fordi lokalkendskab betyder lettere sagsstyring

LandSyd har landinspektør kontorer strategisk placeret over hele Syddanmark.
Det betyder, at vi har lokal kendskab og derfor hurtigere kan ekspedere dine sager. Du finder nemt den afdeling som ligger nærmest dig.
Brug os som partnere på dine projekter.
Det giver dig ro og overblik
Hos LandSyd støtter vi op om vores fag, og tager gerne imod praktikanter. Uddannelsen som landinspektør er en 5 årig uddannelse, som foregår enten ved Københavns eller Aalborg universitet. Det er en bred uddannelse, der gør at en landinspektør kan arbejde med mange forskellige områder indenfor teknologi, jura, natur og bydesign. Landinspektørens arbejde dækker blandt andet over geografiske informationssystemer, planlægning og arealforvaltning, beskyttelse af natur hvor man har et tæt samarbejde med stat og kommune. Læs mere om de forskellige arbejdsområder, vi beskæftiger os med hos LandSyd. Job mulighederne er ret gode, og landinspektører er blandt de akademikere med den laveste ledighedsprocent. Ca. 60% af Danmarks landinspektører er ansat i det offentlige. De resterende 40% er ansat i private firmaer og organisationer.

Arealoverførsel – vi hjælper dig hele vejen

arealoverførsel kan være alt fra overførsel af 20 m² mellem to boligejendomme til frastykning og salg af 150 ha mellem to landbrugsejendomme. Mageskifte (eller jordbytning) mellem to landbrugsejendomme vil også blive betragtet som en arealoverførsel. Hvis der skal overføres et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom, kræver det en beskikket landinspektørs medvirken... Læs mere

Afsætning af hus, skel og specialopgaver

LandSyd afsætter i gennemsnit 3-4 parcelhuse hver uge. I nogle tilfælde har vi først lavet en Opmåling af grunden og en foreløbig afsætning til muldafrømning og sandpude-etablering. I andre tilfælde sætter vi byggeriet direkte på galger, som vi selv medbringer og opsætter eller som bygmesteren selv har opsat forinden vores entré på byggepladsen... Læs mere

Digitalisering af drænkort

Måske er du en af de landmænd, der bruger uhensigtsmæssigt meget tid på at finde gamle dræn og brønde? Det er ofte på grund af manglende eller upræcise drænkort. LandSyd Landinspektører kan digitalisere og “stedfæste” dine gamle drænkort, så det er muligt at bruge dem på din smartphone eller på traktorens gps-system... Læs mere

Droneoperatør

Droner giver det bedste billede at arbejde ud fra. Vi er certificerede droneoperatør... Læs mere

Ekspropriation - rådgivning

Ekspropriation sker, når det offentlige i form af staten eller en kommune har behov for at erhverve sig et areal eller en tinglyst ret til eksempelvis færdsel på et privat ejet areal. Der kan være mange grunde til ekspropriationer, men det sker typisk på grund af et nyt vejanlæg eller for at virkeliggøre en lokalplan til byformål... Læs mere

GPS Maskinstyring

Mange entreprenører har i de senere år investeret i GPS maskinstyring til deres entreprenørmaskiner. Det stiller dog store krav til forståelsen af de modeller, som lægges i maskinen, og det er her LandSyd kommer ind i billedet... Læs mere

Landbrugsejendom til naturformål

Er du jæger, fisker eller bare naturelsker? Er du klar over at man i nogle tilfælde kan erhverve sig landbrugsjord som en ejendom til naturformål uden at skulle opfylde bopælspligten?... Læs mere

Landbrug - rådgivning om din jord

I det sydvestjyske område, hvor LandSyd Landinspektører hører hjemme, er der mange landbrug. Vi har en lang tradition for at hjælpe kunder i landbruget og deres rådgivere med mange former for opgaver i forbindelse med køb, salg, udvidelser, markkort og meget mere... Læs mere

Lejligheder og arealer

Hos LandSyd landinspektører er vi specialister i Opmåling af bygningsarealer, både eje og leje, for erhverv, private og almennyttigt boligselskaber. Det sker ofte, at mange har problemer med at finde rundt i alle de regler, der gælder på området, og det er helt forståeligt, for det er lidt en jungle... Læs mere

Lokalplaner – vi hjælper med alle aspekter

Har kommunen bedt dig om at komme med et oplæg til lokalplanen og stille med en lokalplankonsulent? Så står vi klar til at hjælpe dig videre. LandSyd har i de seneste år, udarbejdet og medvirke ved mere end 600 Lokalplaner, både som konsulenter for kommune og offentlige og private bygherrer... Læs mere

Opmåling er blandt vores spidskompetencer

Vi foretager alle former for Opmåling af eksisterende forhold med efterfølgende digital levering af projekteringsgrundlag. Kunderne er typisk offentlige myndigheder, ingeniører, arkitekter, private bygherrer med flere... Læs mere

Tinglysning – vi hjælper dig med at få alt på plads

Siden september 2009 har tinglysningen i Danmark været digitalt og er samlet i Tinglysningsretten i Hobro. Landsyd arbejder hver dag med tinglysningsretten og har stor erfaring med mange former for tinglysning... Læs mere

Udstykning og skel

Privat praktiserende landinspektører med beskikkelse fra staten er de eneste, som kan foretage matrikulære arbejder i Danmark. Matrikulære arbejder dækker over skelfastlæggelse, Udstykning af nye ejendomme, arealoverførelse mellem ejendomme, sammenlægning af ejendomme og skelforretninger. Det vil sige, at LandSyd kan hjælpe dig med alle former for ændringer af din faste ejendom, om du sælger et stykke havejord til naboen eller udstykker 30 nye parcelhusegrunde... Læs mere

WebGIS og automatiseret LER

Står du og mangler et sted, hvor du kan kombinere din dine data med et aktuelt kortmateriale så de bliver overskuelige og let tilgængelige? Vi har WebGIS-løsninger, som vi sammensætter, så det matcher lige netop dine behov... Læs mere