Landinspektørydelser til ledningsejer oa.

Vi hjælper ledningsejere med alle slags opgaver

LandSyd Landinspektører har stor erfaring med at hjælpe både store og små ledningsejere med en lang række opgaver.

Vores kunder spænder over alt fra små vandværker til kommunale forsyningsselskaber til de store regionale og nationale energiselskaber. Da kunderne er så forskellige i størrelse, løser vi alle former for opgaver, store som små.

LandSyd Landinspektører tilbyder blandt andet:

WebGIS på egen server med mulighed for automatiske LER besvarelser
Opmåling af ledningsnet – nyopmåling og løbende ajourføring
Ajourføring af ledningsdata
Indkøb og distribution af grundkort til baggrundskort
Lodsejerforhandling ved nye ledningsprojekter
Udarbejdelse og tinglysning af deklarationer om ledningsanlæg
Udarbejdelse af ekspropriationsmateriale og bistand ved åstedsforretning med mere

Kontakt en af vores afdelinger for at høre nærmere om mulighederne.
Landinspektørydelser til ledningsejer oa.