Afsætning af hus, skel og specialopgaver

Afsætning af hus

LandSyd afsætter i gennemsnit 3-4 parcelhuse hver uge. I nogle tilfælde har vi først lavet en opmåling af grunden og en foreløbig afsætning til muldafrømning og sandpude-etablering. I andre tilfælde sætter vi byggeriet direkte på galger, som vi selv medbringer og opsætter eller som bygmesteren selv har opsat forinden vores entré på byggepladsen.

Ved afsætning af hus: Vi sørger for, at bygningen afsættes i den rigtige højde samt kontrollerer, at den fornødne afstand til naboskel er overholdt. I alle tilfælde kontrollerer vi byggetilladelsen, servitutter og afstande til skel, så du kan være sikker på, at byggeriet ligger det rigtige sted og er lovligt. I forbindelse med en bygningsafsætning kan vi udarbejde en landinspektørattest (IBS-attest), der dokumenterer afsætningens lovlighed i forhold til gældende lovgivning, byggelinier, tinglyste servitutter, byggetilladelse, lokalplaner m.m., hvilket bruges af mange realkreditinstitutioner i forbindelse med långivning.

Afsætning af skel

LandSyd er privat praktiserende landinspektører med beskikkelse til at udføre matrikulært arbejde. Det betyder at vi og vores beskikkede kollegaer er de eneste som kan fastlægge skellets rette beliggenhed.

Der kan være mange årsager til, at du har brug for at få skellet afsat. Du kan eksempelvis være uenige med naboen om hvor skellets rette placering er, du kan stå foran et byggeprojekt, du skal til plante en ny hæk eller er ved at sælge din ejendom og skal påvise skellene overfor de nye købere.

Uanset årsagen har du mulighed for at kontakte os, så vi kan rådgive dig om fremgangsmåden i netop din situation. Ofte kan vi danne os et overblik over evt. udfordringer ud fra luftfoto og vores arkiver med gamle mål fra tidligere sager, mens vi har dig i telefonen, men en skelafsætning vil altid kræve, at vi tager ud og ser på forholdene på stedet og foretager en opmåling og evt. afmærkning.

Vores arbejde er reguleret af lovgivning og vi er uvildige i alle skelspørgsmål. Vi plejer at sige, at vi er “skellets mand” og du kan således være sikker på at vi finder den rette skelplacering uanset hvem der bestiller os.

Vi forsøger altid at mægle mellem naboer, hvis der er strid og vi har landinspektører med mediatoruddannelse der er særligt trænet i denne metode til konfliktløsning.

Afsætning af større bygninger

LandSyd foretager alle former for afsætning af større byggerier. Vi afsætter modullinier, højder, bygningsdetaljer, og hvad der ellers måtte ønskes – ofte på hver etage i højere byggerier.

Derudover hjælper vi også vores kunder med etablering af kotefikspunkter og afsætning af 1M-mærker i et byggeri. Punkterne afsættes 1 meter over færdigt gulv og gerne med blyantstreg eller klistermærke på væg eller i dørhul. Alle fikspunkter kontrolleres med en uafhængig Opmåling, da punkterne danner fælles reference for andre håndværkere på byggepladsen.

Hjælp vedrørende ekspropriation til private og det offentlige

LandSyd Landinspektører har stor erfaring med ekspropriation, og vi kan derfor tilbyde såvel offentlige myndigheder og private personer rådgivning vedrørende emnet både før og under processen.
Afsætning af veje og anden teknik
LandSyd har i tidens løb foretaget afsætninger af mange former for tekniske installationer lige fra master til veje og cykelstier, broer over åer, veje, jernbaner og meget andet.
Afsætning af hus på byggegrund

Udvalgte brancher

Ejnar Sønderby Christensen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7463 0410
 • 7332 3093
 • Aabenraa
Søren Andersen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7652 1113
 • 4056 2036
 • Varde
Peter Dahl

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7696 7083
 • 4056 2035
1612