3D Laserscanning - Gesten skole

3D Laserscanning til mange formål

Laserscanning kan bruges til mange forskellige formål og er et oplagt valg i forbindelse med BIM (Bygnings Informations Modellering), til projekteringsgrundlag eller for at opbygge et samlet overblik over en større bygningsmasse.

Som noget nyt kan LandSyd nu også levere scanningen som en 3D model kun med linjer i stedet for en punktsky. Kontakt os for at høre mere om anvendelsesmulighederne.

LandSyd har i foråret 2014 foretaget scanning af en institution til brug ved oprettelse af en digital bygningsmodel for en kommune.

Det er meningen, at 3D-modellen skal indgå som en del af kommunens administrationsgrundlag i den daglige drift af bygningerne samt til eksternt brug ved kommunens mange lejere.

Gesten Skole

LandSyd har også foretaget en 3D Laserscanning af en del af Gesten Skole til brug ved projektering af nyt børnecenter.

Scanningen anvendes til fastlæggelse af diverse bygningsdetaljer såsom gesimser, tagrygge, vinduer, døre etcetera. Scanningen supplerer traditionel landmåling og giver arkitekter og ingeniører et mere detaljeret grundlag og dermed et bedre overblik.

Udvalgte arbejdsområder

Udvalgte brancher