Arealoverførsel – vi hjælper dig hele vejen

Arealoverførsel kan være alt fra overførsel af 20 m² mellem to boligejendomme til frastykning og salg af 150 ha mellem to landbrugsejendomme. Mageskifte (eller jordbytning)  mellem to landbrugsejendomme vil også blive betragtet som en arealoverførsel. Hvis der skal overføres et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom, kræver det en beskikket landinspektørs medvirken.

Det kræver accept fra begge grundejere, samt overholdelse af en række love, som landinspektøren kontrollerer i forbindelse med sagsudarbejdelsen.

En arealoverførsel kræver også, at landinspektøren kontrollerer og forholder sig til tinglyste forhold som servitutter og panteforhold.

Kontrol og indhentning af tilladelser

Landinspektøren kontrollerer om arealoverførslen kan være i strid med anden lovgivning som f.eks. Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Planloven, Vejlovgivningen, Byggeloven, Miljøloven og Jordforureningsloven. Når dette er afklaret, indhentes de nødvendige tilladelser.

Tinglyste servitutter og gældende lokalplaner undersøges

Tinglyste servitutter og gældende lokalplaner undersøges. Der sørges også for, at tinglyste servitutter fordeles på ejendommene og de overførte arealer ved erklæring til Tinglysningen.

Opmåling, undersøgelse og afmærkning af gamle skelforhold,

Landinspektøren varetager opmåling, undersøgelse og afmærkning af gamle skelforhold, så frastykning af arealer kan tilknyttes de eksisterende skel. Nabolodsejeren orienteres samtidig om skelfastlæggelsen.

Geodatastyrelsen registrerer sagen

Geodatastyrelsen registrerer sagen. Ved godkendelse af sagen registreres den samtidig ved hhv. Tinglysningsretten og kommunens Ejendomsbeskatning.

Landinspektører hos LandSyd kan være behjælpelig med, at få koordineret sagen med skødeskrivende advokater, landboforeninger, ejendomsmæglere, banker, kreditforeninger og andre rådgivere. Læs mere om brancher. En arealoverførselssag kan dermed gennemføres i relation til tinglyste pantehæftelser, skøder, servitutter, aftalte forhold der særskilt skal deklareres m.m. Disse punkter bør afklares ved projektets start, så der ikke opstår misforståelser undervejs.
Ejnar Sønderby Christensen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7463 0410
 • 7332 3093
 • Aabenraa
Rasmus Elmann Berentzen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7652 1109
 • 2926 9331
 • Varde
Brian Nordby

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7673 3236
 • 4082 0677
 • Esbjerg
178
Arealoverførsel

Udvalgte brancher