Danish Crown i Holsted

Danish Crown – opmåling og afsætning

LandSyd Landinspektører har forestået alle relevante opmålings- og afsætningsarbejder i forbindelse med opførslen af nyt kreaturslagteri i Holsted.

LandSyd har deltaget i hele projektforløbet, idet vi har foretaget indledende opmåling af det eksisterende terræn og udarbejdet situationsplan til brug ved projektering. Vi har også foretaget udstykning af den nye ejendom.

Vi har under processen løbende foretaget afsætninger og kontrolmålinger til brug ved etablering af fundamenter, opsætning af elementer samt indvendig montage.

Udvalgte arbejdsområder

Udvalgte brancher