Landinspektørydelser til ejendomsmæglere

Vi rådgiver dig, når har brug for det!

LandSyd Landinspektører samarbejder typisk med ejendomsmæglere i forbindelse med frasalg af arealer, men vi laver også meget rådgivning om muligheder og begrænsninger på handlede ejendomme. Et godt eksempel er, når vi fortolker de tinglyste servitutter eller den gældende lokalplan for ejendomsmæglere.

Der er ikke krav om, at skellene skal retableres ved salg af ejendomme, men vi anbefaler det altid ved boligejendomme for at undgå senere stridigheder om det handlede areal. Læs mere om opmåling af grund og skel

LandSyd Landinspektører kan blandt andet tilbyde følgende til ejendomsmæglere:

Ejendomskort til handler
Rådgivning om ejendomsjura og servitutter
Skelretablering i forbindelse med handel
Rådgivning om og udførelse af arealoverførsler, sammenlægninger og udstykninger før, under og efter ejendomshandler

Kontakt en af vores afdelinger
for at høre nærmere om mulighederne.
Landinspektørydelser til ejendomsmæglere

Udvalgte referencer