Landinspektørydelser til kommuner eller anden offentlig myndighed

Vi hjælper jer som offentlig myndighed, så I kan udføre jeres arbejde

Vi hjælper jer som offentlig myndighed, så I kan udføre jeres arbejde LandSyd Landinspektører har et godt samarbejde med kommunerne og anden offentlig myndighed i vores normale arbejdsområde inden for en lang række fagekspertiser.

Vi har mange års erfaring inden for alle de tekniske områder som vej, spildevand, og byggeri samt inden for planlægningsområdet med hovedvægt på udarbejdelse af lokalplaner, kommuneplaner, miljøvurderingsscreeninger samt miljøvurderingsrapporter.

LandSyd Landinspektører udfører blandt andet følgende ydelser for kommuner og andre myndigheder:

Planlægning, herunder lokalplaner, kommuneplaner, miljøvurdering og VVM
Servitut-undersøgelser i forbindelse med lokalplanlægning
Matrikulære sager: Udstykning, arealoverførsel, sammenlægning, vejudskillelse og ejendomsberigtigelse Skelretablering ved salg af kommunale ejendommme
Rådgivning om ejendomsjura og servitutter
Ekspropriationsmateriale og bistand ved åstedsforretning
Udfærdigelse og tinglysning af servitutter
Opmåling og afsætning til eksempelvis vej- og kloakprojekter og kommunale udstykninger

Vi udfører også en lang række opgaver for eksempelvis de kommunale forsyningsselskaber, Vejdirektoratet, Naturstyrelsen, Banestyrelsen og mange flere.

Kontakt en af vores afdelinger for at høre nærmere om mulighederne.
Landinspektørydelser til kommuner eller anden offentlig myndighed