Lokalplaner – vi hjælper med alle aspekter

Har kommunen bedt dig om at komme med et oplæg til lokalplanen og stille med en lokalplankonsulent? Så står vi klar til at hjælpe dig videre. LandSyd har i de seneste år, udarbejdet og medvirke ved mere end 600 lokalplaner, både som konsulenter for kommune og offentlige og private bygherrer.

Ikke to lokalplaner, to områder eller to bygherre har været ens, men hver gang er der vedtaget en operativ og ikke mindst lovlig lokalplan, der kan stå igennem enhver domstolsprøvelse.

Vores vision er at lave planlægning, der både giver kommunerne en tryghed i forhold til reguleringsniveauet samtidig med, at bygherre kan opføre det ønskede projekt.

Udover de traditionelle planer for nye boligområder, sommerhusområder og erhverv har vi udarbejdet lokalplaner i det åbne land for indpasning af store anlæg, vi har lavet detailhandelsplanlægning, vi har lavet højhuse og fill-in byggeri med mere.

Vi står som ansvarlig for alt materiale og proces på bygherrens vegne.

Vi har valgt at fokusere vores faglige kræfter på det planlovsfaglige, og derudover inddrager vi relevante samarbejdspartnere i forbindelse med øvrige miljøforhold, for eksempel støjberegninger og registrering af Bilag IV-arter.

I er naturligvis meget velkomne til at ringe og få en uforpligtigende snak med os, så vi i fællesskab kan finde steder, hvor vi kan understøtte jeres udvikling og bidrage med en værdiforøgelse til jeres projekter.

Lokalplaner - vi rådgiver også om delelementerne

Udover at udarbejde og koordinere udarbejdelsen af hele lokalplaner, rådgiver vi også om enkelte delelementer.

Vi bistår kommuner med notater om rækkevidden af planlovens reguleringsmuligheder, vi leverer grundlaget for udfærdigelsen af geo-realistiske visualiseringer, vi udarbejder servitutredegørelser, laver udstykningsplaner og bistår med andre delelementer i planlægningsprocessen, herunder ændringer i kommuneplanen, miljøvurderingsscreeninger, VVM-anmeldelser og koordinering af de enkelte bidrag.

LandSyd har mange års erfaring med udarbejdelse af lokalplaner, og ikke mindst med de mange afledte lovområder, som skal behandles i forbindelse med en lokalplan.

Kontakt en af vores dygtige plankonsulenter for at høre nærmere om mulighederne for at gennemføre netop dit projekt.

Uffe M. Holm

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7610 4763
 • 2016 2473
 • Esbjerg
Rasmus Elmann Berentzen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7652 1109
 • 2926 9331
 • Varde
Søren Nordby

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7610 4773
 • 2016 2460
 • Esbjerg
1579

Udvalgte brancher