Vi kan rådgive dig om ekspropriation

Ekspropriation sker, når det offentlige i form af staten eller en kommune har behov for at erhverve sig et areal eller en tinglyst ret til eksempelvis færdsel på et privat ejet areal. Der kan være mange grunde til ekspropriationer, men det sker typisk på grund af et nyt vejanlæg eller for at virkeliggøre en lokalplan til byformål.

Overordnet set er ekspropriation lovfæstet i Grundlovens paragraf 73:

“Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. En ekspropriation kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.”

Der skal betales erstatning ved ekspropriation

Der skal altså være hjemmel i en specifik lov, og der skal betales erstatning. Der er en række procedurekrav i forbindelse med ekspropriationer, som den offentlige myndighed skal overholde.

Proceduren ved ekspropriationer

For at myndighederne kan foretage en ekspropriation, skal de følge en bestemt procedure som eksempelvis indeholder:
 • Varsling af grundejere
 • Afholdelse af åstedsforretning
 • Udsendelse af ekspropriationsprotokol med videre
Hvis ikke disse procedurer bliver overholdt, vil ekspropriationen ikke være lovlig og kan omstødes ved domstolene.

Hjælp vedrørende ekspropriation til private og det offentlige

LandSyd Landinspektører har stor erfaring med ekspropriation, og vi kan derfor tilbyde såvel offentlige myndigheder og private personer rådgivning vedrørende emnet både før og under processen.
Kommunale ekspropriationer
LandSyd hjælper mange kommuner og forsyningsvirksomheder med at udarbejde materiale til ekspropriationer til eksempelvis cykelstier, veje og ledningsanlæg.

Vi hjælper med at sikre, at alle formalia er overholdt og deltager som rådgiver ved ekspropriationsforretningen. Vi er også meget brugt som rådgiver ved taksationssager i Taksations- og Overtaksationskommissionerne.
Den ledende landinspektør
Hos LandSyd landinspektører har vi vundet udbuddet af rammeaftalen om Ledende landinspektørydelser ved Statens Ekspropriationer i Jylland, og vi viderefører dermed arbejdet med de statslige ekspropriationer.

Søren Andersen er af transportministeren udpeget til Ledende Landinspektør ved Statens ekspropriationer i Jylland. LandSyd Landinspektører har varetaget opgaven siden 1995, og vi har således opbygget en erfaring med statslige ekspropriationer gennem mere end 20 år, hvilket vores erfarne og dygtige medarbejdere har en stor andel i.

Søren Andersen skal som Ledende Landinspektør bistå Statens Ekspropriations- og Taksationskommissioner i forbindelse med ekspropriationer og taksationer for statslige myndigheder, koncessionerede selskaber og statslige selskaber, dog undtaget stats- og privatbaner. Den Ledende Landinspektør er ansvarlig for og foretager efterfølgende de matrikulære og tinglysningsmæssige berigtigelser af anlæggene.

LandSyd Landinspektører er stolte af og glade for at have genvundet opgaven, da vi ser rådgivning omkring ekspropriationer som en naturlig del af vores forretning.

Rådgivning om ekspropriation til private og erhvervsdrivende

Er du indkaldt som ejer eller lejer til en ekspropriation, kan LandSyd hjælpe dig med at forstå reglerne og vurdere, om du bliver tilbudt en tilstrækkelig erstatning for indgrebet. Vi deltager også i møder med myndighederne som din repræsentant.

Vi har stor erfaring med ekspropriation gennem mange års arbejde med området.

Kontakt os gerne, hvis du helt uforpligtende vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Udvalgte brancher

Ejnar Sønderby Christensen

Ejnar Sønderby Christensen

Beskikket landinspektør, Indehaver, Mediator

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7463 0410
 • 7332 3093
 • aab-loc
Søren Andersen

Søren Andersen

Beskikket landinspektør, indehaver, Ledende Landsinspektør

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7652 1113
 • 4056 2036
 • Varde
Peter Dahl

Peter Dahl

Beskikket landinspektør, indehaver

Skriv til mig på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Telefon: 7696 7083 / 4056 2035

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7696 7083
 • 4056 2035
1612