Få professionel rådgivning om ekspropriation

Ekspropriation sker, når det offentlige i form af staten eller en kommune har behov for at erhverve sig et areal eller en tinglyst ret til eksempelvis færdsel på et privatejet areal. Der kan være mange grunde til ekspropriationer, men det sker typisk på grund af et nyt vejanlæg eller for at virkeliggøre en lokalplan til byformål.


Ekspropriation er lovfæstet i Grundlovens § 73

“Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. En ekspropriation kan kun ske ifølge lov og mod fuld erstatning.”


Proceduren for offentlige myndigheder ved ekspropriationer

Grundlovens 73 paragraf siger, at der skal være hjemmel til ekspropriation i en specifik lov, og der skal betales fuld erstatning. Der er derfor en række procedurekrav i forbindelse med ekspropriationer, som den offentlige myndighed skal overholde. Når myndighederne træffer beslutning om ekspropriation, skal de følge en bestemt procedure som eksempelvis indeholder:

 • Varsling af grundejere
 • Afholdelse af åstedsforretning
 • Udsendelse af ekspropriationsprotokol med videre
Hvis ikke disse procedurer bliver overholdt, vil ekspropriationen ikke være lovlig og kan indbringes for domstolene, der kan omstøde den.


Rådgivning om ekspropriation til private og erhvervsdrivende

Det er aldrig en behagelig oplevelse, når myndighederne pludselig griber ind og fratager ens ejendom. Derfor er det vigtigt, at du får den rigtige rådgivning, så du kan få det bedste ud af situationen. Som en del af rådgivningen til dig, tilbyder vi også at deltage i de forskellige møder med myndighederne som din repræsentant.

Hvis du er indkaldt som ejer eller lejer til en ekspropriation, kan LandSyd hjælpe dig med at forstå reglerne. Vi hjælper også med at vurdere, om du bliver tilbudt en tilstrækkelig erstatning for indgrebet. Selve indgrebet kan omfatte hele din ejendom eller en del af den. Myndighederne kan også overtage råderetten midlertidig over ejendommen. Det sker f.eks hvis den eller dele af den skal anvendes til arbejdsareal i forbindelse med et statsligt projekt.

Hvilke krav til erstatning kan du stille?

Du kan stille forskellige krav til erstatning for dit tab, hvis du eksproprieres. Det kan være f.eks ejendomserstatning eller ulempe erstatning. Udover erstatningen kan du også få godtgørelse, for de omkostninger du har haft i forbindelse med rådgivning og bistand. Erstatningens størrelse vurderes ud fra dine tab og ulemper. Det beløb du modtager er skattefrit.

Vi har stor erfaring med ekspropriation gennem mange års arbejde med området. Kontakt os gerne, hvis du helt uforpligtende vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.


Rådgivning til offentlig myndighed ved ekspropriation

Hos LandSyd har vi stor erfaring med ekspropriation, og tilbyder derfor vore ydelser til offentlige myndigheder. Vi yder rådgivning både før og under ekspropriationsprocessen.


Kommunale ekspropriationer

LandSyd hjælper mange kommuner og forsyningsvirksomheder med at udarbejde materiale til ekspropriationer til eksempelvis cykelstier, veje og ledningsanlæg.

Vi hjælper med at sikre, at alle formalia er overholdt og deltager som rådgiver ved ekspropriationsforretningen. Vi er også meget brugt som rådgiver ved taksationssager i Taksations- og Overtaksationskommissionerne.


LandSyd er ledende landinspektør ved Statens Ekspropriationer i Jylland

Hos LandSyd har vi vundet udbuddet af rammeaftalen om Ledende landinspektørydelser ved Statens Ekspropriationer i Jylland. Dermed viderefører vi arbejdet med de statslige ekspropriationer. Det er Søren Andersen som af transportministeren er udpeget til Ledende Landinspektør ved Statens ekspropriationer i Jylland.

Vi har været Ledende Landinspektør siden 1995
LandSyd Landinspektører har varetaget opgaven som Ledende Landinspektør siden 1995. Vi har således opbygget en erfaring med statslige ekspropriationer gennem mere end 20 år, hvilket vores erfarne og dygtige medarbejdere har en stor andel i. LandSyd Landinspektører er stolte af og glade for at have genvundet opgaven, da vi ser rådgivning omkring ekspropriationer som en naturlig del af vores forretning.

Ansvaret som Ledende Landinspektør
Søren Andersen skal som Ledende Landinspektør bistå Statens Ekspropriations- og Taksationskommissioner i forbindelse med ekspropriationer og taksationer for statslige myndigheder, koncessionerede selskaber og statslige selskaber, dog undtaget stats- og privatbaner. Den Ledende Landinspektør er ansvarlig for og foretager efterfølgende de matrikulære og tinglysningsmæssige berigtigelser af anlæggene.

Ved alle statens ekspropriationer er der knyttet en landinspektør, som er udpeget af transportministeren. LandSyd’s rolle strækker sig over mange led i ekspropriationssager. Det er således os der fremskaffer alle oplysninger, om de ejendomme der skal eksproprieres i forbindelse med fastsættelse af erstatning. Vi overværer også kommissionsmøder og interne forhandlinger, ligesom vi har ansvaret for ekspropriationens matrikulære berigtigelse. LandSyd har fungeret som Ledende Landinspektør i Jylland siden 1995.

Udvalgte brancher

Ejnar Sønderby Christensen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7463 0410
 • 7332 3093
 • Aabenraa
Søren Andersen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7652 1113
 • 4056 2036
 • Varde
Peter Dahl

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7696 7083
 • 4056 2035
 • Vejen
1612