Dronemåling af diger i Tønder

Tønder Kommune fik i 2016 til opgave at vedligeholde deres å-diger.

LandSyd Landinspektører har anvendt en af vores droner til at kortlægge å-digerne langs Nørresø og Vidå med henblik på fremtidig forstærkning og vedligeholdelse af digerne.

Ved hjælp af denne dronemåling, har vi kunne lave en 3D model af digerne, som har gjort det muligt at kunne bestemme digernes nuværende højde og bredde. Denne dokumentation gør, at man nu bedre kan sikre, at digerne kan modstå de kommende klimaforandringer som følge af den globale opvarmning.

Dronemåling – digerne i Tønder
Dronemåling - dronen sendes op

Udvalgte arbejdsområder

Udvalgte brancher