Nivellement

Nivellement, niveauplan for byggeri

Opførelse af nybyggeri

En stor del af de tekniske arbejder inden for landmåling omfatter bestemmelse af højder og koter inden for et område. De målte højder og koter vises gerne på en nivellements- eller situationsplan og indgår som projekteringsgrundlag ved nybyggeri.

Opførelse af nybyggeri kræver altid et udgangspunkt angivet i et lokalt eller landsdækkende kotesystem, før arbejdet går i gang ude på byggepladsen.

Få styr på koterne inden ansøgning om byggetilladelse

Et godt eksempel er ved opførelse af et nyt parcelhus. Her er det afgørende, at husets sokkel placeres i den rigtige højde over terrænet, dels for at undgå overfladevand løbe ind på gulvet og dels for at sikre at spildevand kan afledes korrekt til det offentlige kloaknet. Det er afgørende, at vandet kan løbe den rigtig vej i kloakrørene. Det er derfor rigtig vigtigt at have styr på koterne inden ansøgning om byggetilladelse ved kommunen.

Niveauplan for byggeri

På skrånende eller kuperede byggegrunde fastsætter kommunen gerne et niveauplan for byggeriet i forbindelse byggeansøgningen. Et niveauplan er et vandret plan, der er bestemt i et landsdækkende kotesystem. Niveauplanet bestemmer, hvor højt et byggeri må være og behøver nødvendigvis ikke være det samme som byggeriets sokkelkote.

DVR90

Arkitekter og ingeniører projekterer ofte i det landdækkende kotesystem, DVR90, pga de mange fordele det giver, når byggeriet skal placeres korrekt på en grund. DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) er middelvandstanden målt i de danske havne tilbage i 1990. En terrænkote oplyst i DVR90 er altså højden målt fra havoverfladen og op til terræn.

Præcisionsnivellement

LandSyd har stor erfaring med udførelse af nivellementer af enhver art. Det gælder også præcisionsnivellementer ved eksempelvis fikspunktsrenovering, sætningsmålinger eller andre specialopgaver. Vi foretager gerne opmåling med totalstation, RTK-GPS eller nivellement eller ved at kombinere flere af disse målemetoder alt afhængig af opgaven. Men et nivellement kan også udføres med en dronemåling, f.eks. til kontrol af jordmængder på en byggegrund. Det er relativt nemt at foretage en kvalificeret volumenberegning med en droneflyvning.

Få rådgivning til opgaven

LandSyd vil altid udføre nivellementet med stor præcision efter forudgående aftale med kunden og tilrettelægger opmålingen i samarbejde med projektets ingeniør eller arkitekt.

Kontakt os gerne og fortæl om dine idéer, så vi kan give opfylde dine behov og give den rigtige rådgivning til løsning opgaven.

Henrik Rønnest

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7332 3094
 • 2016 2475
 • Aabenraa
Mogens Lang Nielsen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7610 4764
 • 2016 2465
 • Esbjerg
Kim Mogensen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 4059 2244
 • Grindsted
3210

Udvalgte arbejdsområder

Udvalgte brancher