Landinspektørydelser til grundejer

Vi gør dig klogere på din ejendom

Har du som grundejer brug for at kende skellene på din ejendom, hjælper LandSyd Landinspektører dig hurtigt og billigt.

Herudover udfører vi alle former for matrikulære forandringer, altså ændringer vedrørende dine grunde, såsom sammenlægning, arealoverførsel eller udstykning.

Det kan være, når du har brug for at sælge, købe eller på anden måde ændre på din ejendom.

LandSyd Landinspektører udfører blandt andet følgende for dig som grundejer:

Rådgivning i forbindelse med køb og salg af jord
Matrikulære sager: Udstykning, arealoverførsel, sammenlægning og ejendomsberigtigelse
Lokalplanlægning
Skelretablering
Skøder ved køb eller salg af jord

Kontakt en af vores afdelinger
for at høre nærmere om mulighederne.
Landinspektørydelser til grundejer