Kortlægning og GIS

Nivellement, niveauplan for byggeri

Eksempler på kortlægning er markkort til brug for landbrugsstøtte, virksomhedskort til driftsplanlægning, kort over udgravninger til museer, kortlægning af veje, ledningskort i forbindelse med gas og fjernvarme og meget andet. Alt kan kortlægges! Der er stort set ikke den ting, som ikke er blevet kortlagt af os på et eller andet tidspunkt.

Dataformater

Vi håndterer tilmed alle gængse dataformater og leverer desuden i det ønskede koordinatsystem eksempelvis system 34 Jylland/Fyn eller UTM zone 32 EUREF89.

Om GIS - Geografisk Informations System

GIS er en forkortelse for Geografisk Informations System og dækker over programmer, der kan håndtere en sammenkobling af data og en geografisk reference. Denne kombination gør det muligt at lave forskellige typer analyser og visualiseringer, hvoraf den mest almenkendte er ruteplanlægningsværktøjer på nettet som eksempelvis krak.dk. Men GIS kan meget mere end blot vise, hvordan man kommer hurtigst fra punkt A til B.

Kortlægning af ejendomsoplysninger

LandSyd løser alle former for analyser ved hjælp af GIS værktøjer – eksempelvis ejendomsoplysninger til brug ved tracearbejder, udarbejdelse af kort og tabeller og konfliktanalyser med visualisering af eksempelvis linieføringer med videre i forhold til fredningsbestemmelser med mere.

GIS anvendt på partsfordelinger

Andre eksempler på anvendt GIS er partsfordelinger, hvor LandSyd vedligeholder partsfordelinger for dige-, pumpe- og afvandingslaug for en række kommuner med udfærdigelse af elektroniske indberetningdata til brug ved opkrævning af bidrag for de berørte ejendomme og med kort- og database-værktøjer til brug i den daglige administration.

Analyse og visualisering af højdeforhold

LandSyd udfærdiger også analyse og visualisering af højdeforhold med videre på grundlag af enten egne opmålinger eller laserskannede højdedata til brug ved eksempelvis arbejde i forbindelse med naturgenopretningsprojekter. I forbindelse med vandløbsmåling leveres i diverse GIS-formater oplysning om de indmålte vandløbselementer med stationering, højdeforhold, dimensioner med mere for bygværker, rørtilløb, åbne tilløb, profiler, bundforhold og beplantninger med videre og med mulighed for databasekobling af diverse administrative data om målsætninger, oprensning med mere til brug ved analyse og visualisering i forhold til diverse baggrundskort.

Skræddersyede løsninger til kortvisning

LandSyd arbejder også for en række private vandværk og formidler skræddersyede løsninger til kortvisning og redigering i forbindelse med ledningsregistrering og ledningsarbejder.

Udvalgte arbejdsområder

Udvalgte brancher