Esbjerg havn udvider

Esbjerg Havn – afsætninger i forhold til nye havnearealer

Esbjerg Havn oplever en stor efterspørgsel på havnearealer særligt med henblik på udskibning af vindmølledele til offshore vindmølleparker.

Esbjerg Havn kunne derfor den 21. juni 2013 indvie cirka 65 hektar nyt land. Vi har i LandSyd i den forbindelse stået for løbende afsætninger af både spuns og hammer med mere, foretaget on site deformationsmålinger på kajkanten og lavet løbende sætningsmålinger langs den nye kajkant.

Vi har også stået for at kontrollere, at de udførte produktioner overholder entreprisernes specifikationer.

Udvalgte arbejdsområder

Udvalgte brancher