Situationsplaner

Situationsplaner projektering af byggeri
En situationsplan er et kort, der gengiver virkeligheden inden for et bestemt område.
Kunden bestiller typisk en situationsplan forud for projektering af nyt byggeri. På den måde har kunden et opdateret kort i hånden, der anvendes som et præcist grundlag til udmåling af afstande og højder. Netop det, at grundlaget skal være opdateret inden opstart, er vigtigt, da bygherre og/eller rådgiver ellers risikerer at begå en fejlprojektering, der kan få vidtrækkende økonomiske konsekvenser længere hen i forløbet.

Situationsplaner efter dine ønsker

Indholdet af en situationsplan varierer fra sag til sag afhængig af kundens ønsker, men vil typisk indeholde opmåling og fastlæggelse af ejendommens skelgrænser, herunder en vurdering af om der er overensstemmelse mellem det registrerede skel og den fysiske brugsgrænse på stedet. En uoverensstemmelse mellem brugsgrænsen i marken og det registrerede skel kan opstå som følge af hævd

Generelt indhold i en situationsplan?

De fleste situationsplaner vil indeholde en beskrivelse af terrænforholdene vist med koter og gengivet med højdekurver samt eksisterende bebyggelse i området herunder hegn, belægningskanter, veje, brønde, teknik mv. Planen kan afleveres i alle anerkendte fil-formater og koordinatsystemer samt suppleres med bagvedliggende luftfotokort. Optagelser fra en drone vil også kunne anvendes under vores situationsplaner, da opmålingsdata og luftfotokort fra en drone let kan sammenstilles.

Situationsplaner i 3D

Alle vores situationsplaner er målfaste og opbygges gerne i 3D. Dette for at sikre overblik med korrekt angivelse af arealer og afstande til f.eks. skel og omkringliggende bebyggelse.

Ofte er det nødvendigt at supplere en situationsplan med undersøgelse af hvilke bestemmelser og bindinger, der gælder for området. Det indbefatter bl.a. en gennemgang af områdets lokalplan, byggelinjer, byggefelter, facadelinjer, ledningsoplysninger hentet fra det officielle LedningsEjerRegister (LER) mv.

Servitutundersøgelse

Derudover kan vi også tilbyde at hjælpe med en servitutundersøgelse, hvor alle servitutter der er tinglyst på ejendommen gennemgås og kommenteres i forhold til projektet.

Vi hjælper med tilladelserne

Vi hjælper dig med at hente de nødvendige tilladelser hos de relevante myndigheder, så byggeriet også er lovligt efter opførelse. Endelig har vi også mulighed for at visualisere jeres projekt i 3d eller illustrere projekt vha. teknikken ”photomatch”.

Vores dygtige medarbejdere er klar til at hjælpe dig videre, når idéen skal omsættes til virkelighed. Den indledende samtale og en god portion rådgivning vigtig for, at du kan gå den direkte vej mod målet.

Henrik Rønnest

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7332 3094
 • 2016 2475
 • Aabenraa
Mogens Lang Nielsen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7610 4764
 • 2016 2465
 • Esbjerg
Kim Mogensen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 4059 2244
 • Grindsted
3210

Udvalgte arbejdsområder

Udvalgte brancher