Fikspunktsetablering - hjælp til afsætning

fikspunktsetablering, hjælp til etablering af hovedpunkter og MV-punkter
LandSyd foretager fikspunktetablering til blandt andet entreprenører, bygherre, håndværkere og flere. Med etablerede fikspunkter kan du som kunde selv foretage den endelige daglige detailafsætning.

Fikspunkter etableres for eksempel på terræn, veje, gulve, vægge med videre. Fælles for fikspunkterne er, at de er tilgængelige for den videre lokale afsætning. Fikspunkter kan etableres i både 1D, 2D og 3D og kan udføres på forskellig vis afhængig af opgaven. Metoden til fikspunktsetablering vælges ud fra nøjagtighedskravet til de enkelte opgaver og udføres types med nivellerinstrument, totalstation og GPS.

Fikspunkter i terrænet

Som landmåler benytter man forskellige fikspunkter, når man skal beregne koordinater til f.eks. veje og bygninger samt andre terrænobjekter. Et fikspunkt er et afmærket punkt i terrænet med kendte koordinater som gør det muligt at fremstille præcise kort, der kan kobles sammen med et eksisterende kort i samme koordinatsystem. Her i Danmark kender vi to kategorier af fikspunkter. De kaldes henholdsvis GI-punkter og MV-punkter.

GI-punkter (Geodætisk Institut)

Der er mere end 22.000 registrerede fikspunkter i kategorien GI-punkter. Disse punkter er etableret og udgøre en del af den officielle fikspunktsdatabase, der vedligeholdes af Styrelsen For Dataforsyning og Effektivisering. Mange af fikspunkterne er placeret på fredede steder, som f.eks. gravhøje og bavnehøje. Af den grund mener man, at langt de fleste punkter stadig eksistere den dag i dag. Mange af fikspunkterne kan være afmærket som postamenter, universalkalotter eller fikspunktblokke. Man kan også se fikspunkter placeret på f.eks. kirker, store antenner eller skorstene.

MV-punkter (Matrikelvæsen)

Inden GPS’en blev anvendt i målearbejdet etablerede landinspektører gerne MV-punkter. MV-punkter blev anvendt til at knytte skelmålinger til et landsdækkende koordinatsystem. I forhold til GI-punkter findes der rigtig mange MV-punkter. I fikspunktregisteret er der registreret mere end 330.000 MV-punkter. Fikspunkterne er ofte etableret i vejrabatter og på fortov. Af samme årsag er mange af MV-punkterne gået tabt når nye veje, gader og fortov renoveres. Afmærkningen af disse fikspunkter sker blandt andet som en MV-blok eller et MV-søm.

Etablering af hovedpunkter

Da der kan være mange hundrede meter imellem etablerede fikspunkter, eller fordi fikspunktsetableringen er uhensigtsmæssigt placeret, er der ofte behov for at der etableres nye punkter i forbindelse med en måleopgave. Disse punkter kaldes for hovedpunkter og afmærkes kraftige vejsøm eller jernrør.

Udvalgte arbejdsområder

Udvalgte brancher

Henrik Rønnest

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7332 3094
 • 2016 2475
 • Aabenraa
Mogens Lang Nielsen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7610 4764
 • 2016 2465
 • Esbjerg
Kim Mogensen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 4059 2244
 • Grindsted
3210