Digitalisering af drænkort

Slås du med gamle og upræcise drænkort?

Måske er du en af de landmænd, der bruger uhensigtsmæssigt meget tid på at finde gamle dræn og brønde? Det er ofte på grund af manglende eller upræcise drænkort.

LandSyd Landinspektører kan digitalisere og “stedfæste” dine gamle drænkort, så det er muligt at bruge dem på din smartphone eller på traktorens gps-system.

Fordelen ved at digitalisere drænkortene er, at det herefter er slut med at “huske”, hvor drænene ligger begravet. Det er let at tilføje nye dræn i kortet og få en opdatering af kortet på en mail.

Det er altså muligt at genfinde drænledningerne i marken med din smartphone med en nøjagtighed på få meter ved brug af en app.

Kontakt os for mere info

Det er helt gratis og uforpligtende at ringe til os, så kontakt gerne en af vores afdelinger, hvis du vil høre nærmere.