Spørgsmål om skel - står træet for tæt ved naboen?

Hvor ligger skellet?

Står dit æbletræ virkelig inde ved naboen eller ligger dit hus indover skel? Det er vigtigt at vide, hvis du fx er ved at købe hus eller skal bygge nyt eller bygge til.

Med digitale kort, er der i dag blevet nemt at sammenholde matrikelkortet med fx luftfotokort. Sammenholdelsen kan på mange måder være med til at give en indikation på, hvor et hus ligger på grunden, eller om naboen har udvidet ud over skel. Som så mange andre steder på internettet, er det dog også her vigtigt at være kildekritisk. Hvad er det for nogle oplysninger der sammenholdes, og hvilken værdi og validitet kan du tillægge resultatet?

De kort, det på hjemmesider som fx Arealinformation eller Krak, er muligt at sammenligne, vil typisk være et matrikelkort og et luftfoto eller et topografisk kort.

Når matrikelkortet sammenholdes med fx et luftfoto, er det væsentligt, at være opmærksom på, at matrikelkortet kun er vejledende. Matrikelkortene er digitaliseret i slutningen af 1990’erne, ved at flytte, dreje og strække de gamle matrikelkort af papir på plads i forhold til hinanden og tilgrænsende ejerlav. Det har medført en række forvridninger og forskydninger, så selvom matriklen er juridisk gældende, er kortet kun vejledende. Skellets rette placering fastlægges af en landinspektør ud fra de gamle matrikelprotokoller, måleblade mv. indeholdt i matrikelregisteret, der strækker sig helt tilbage til 1844.

Matrikelkortets grænser er her vist med sort, mens den faktiske grænse i marken, her markeret med betonskelpæle, er vist med rødt. Carporten ligger således ikke over skel mod nord, men skuret mod vest gør.

spørgsmål om skel

Der findes naturligvis en række tilfælde, hvor det ikke kun er uoverensstemmelser mellem kortene og de faktiske forhold på stedet, men hvor ejendomsgrænserne ikke stemmer overens med skellet. I sådanne tilfælde, skal ejendomsretten til jorden klarlægges gennem en række undersøgelser af en privat praktiserende landinspektør. Landinspektøren vil blandt andet fastlægge det oprindelige skel ved hjælp af blandt andet måleblade, undersøgelser omkring ejendomshævd, servitutter, brugsforhold, hække, bygninger og andre brugsforhold af betydning for fastlæggelse af ejendomsgrænsen.

Har I byggeplaner, er ved at købe hus eller blot i tvivl omkring skellets beliggenhed, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os for nærmere information.