Afstand til skel - står træet for tæt ved naboen?

Hvor ligger skellet og hvad er afstand til skel?

Tvivlsspørgsmål vedr. afstand til skel: Står dit æbletræ virkelig inde ved naboen eller ligger dit hus indover skel? Det er vigtigt at vide, hvis du fx er ved at købe hus eller skal bygge nyt eller bygge til.

Med digitale kort, er det i dag blevet nemt at sammenholde matrikelkortet med fx luftfotokort. Sammenholdelsen kan på mange måder være med til at give en indikation på, hvor et hus ligger på grunden, eller om naboen har udvidet ud over afstand til skel. Som så mange andre steder på internettet, er det dog også her vigtigt at være kildekritisk. Hvad er det for nogle oplysninger der sammenholdes, og hvilken værdi og validitet kan du tillægge resultatet?

De kort, det på hjemmesider som fx Arealinformation eller Krak, der er mulige at sammenligne, vil typisk være et matrikelkort og et luftfoto eller et topografisk kort.

Når matrikelkortet sammenholdes med fx et luftfoto, er det væsentligt, at være opmærksom på, at matrikelkortet kun er vejledende. Matrikelkortene er digitaliseret i slutningen af 1990’erne, ved at flytte, dreje og strække de gamle matrikelkort af papir på plads i forhold til hinanden og tilgrænsende ejerlav. Det har medført en række forvridninger og forskydninger, så selvom matriklen er juridisk gældende, er kortet kun vejledende. Skellets rette placering fastlægges af en landinspektør ud fra de gamle matrikelprotokoller, måleblade mv. indeholdt i matrikelregisteret, der strækker sig helt tilbage til 1844.

spørgsmål om skel

Der findes naturligvis en række tilfælde, hvor det ikke kun er uoverensstemmelser mellem kortene og de faktiske forhold på stedet, men hvor ejendomsgrænserne ikke stemmer overens med skellet. I sådanne tilfælde, skal ejendomsretten til jorden klarlægges gennem en række undersøgelser af en privat praktiserende landinspektør. Landinspektøren vil blandt andet fastlægge det oprindelige skel ved hjælp af blandt andet måleblade, undersøgelser omkring ejendomshævd, servitutter, brugsforhold, hække, bygninger og andre brugsforhold af betydning for fastlæggelse af ejendomsgrænsen.

Undgå stridigheder over skellet

En tilbygning til huset eller en carport kan indimellem være med til at forårsage skelstridigheder blandt naboer. Derfor er det en rigtig god ide at være på forkant med reglerne. Ønsker du for eksempel at bygge til skal du være 100% klar over hvor skellet går. Der skal nemlig som hovedregel være 2,5 meter fra skellet til tilbygningen. Max højde på byggeriet må som hovedregel ikke overstige 8,5 meter - dog kan andet været angivet i den gældende lokalplan.

Skal du derimod bygge en carport eller et skur må du som udgangspunkt bygge tættere på skellet end de 2,5 meter.  Dog må sider der vender imod skellet ikke være mere en 12 meter lange, og heller ikke højere end 2,5 m. Din kommunes lokalplan kan dog angive andet.

Har I byggeplaner, er ved at købe hus eller blot i tvivl omkring skellets beliggenhed, så
er du naturligvis velkommen til at kontakte os for nærmere information.
Ejnar Sønderby Christensen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7463 0410
 • 7332 3093
 • Aabenraa
Rasmus Elmann Berentzen

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7652 1109
 • 2926 9331
 • Varde
Brian Nordby

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 7673 3236
 • 4082 0677
 • Esbjerg
178