Drivhus afstand til skel?

Image
Fritstående drivhus afstand til skel mindre end 2,5 meter
Skal dit drivhus være fritstående eller skal det integreres f.eks som et orangeri med tilknytning og udgang fra huset. Så er det forskellige regler der gælder ifht. afstand til skel. Opførsel af et drivhus med tilknytning til huset, skal i følge bygningsreglementet placeres mindst 2,5 m fra skel til nabo og offentlig vej. Er drivhuset derimod fritstående må du gerne opføre det tættere end de 2,5 m fra skel.

Integreret drivhus højdegrænseplan mod skel

Når du opfører et integreret drivhus, som er mindst 2,5 m fra skel, gælder det samme bygningsreglement og dermed højdegrænseplan, som ved enfamiliehuse. Det betyder, at højden på drivhuset maksimalt må være 1,4 x afstanden til naboskel og sti. Altså må højden maksimalt være 3,5 m. Husk altid at tjekke lokalplanerne for din kommune samt Den Digitale Tinglysning. Det skal du gøre for, at sikre der ikke er sær regler eller tinglyste servitutter eller deklarationer, hvori andre regler er gældende.

Fritstående drivhus afstand til skel mindre end 2,5 m

Hvis drivhuset ikke er højere end 2,5 m må du gerne opføre det tættere på skel end de 2,5 meter. Det kræves dog at drivhuset udelukkende bruges til planter. Såfremt drivhuset opføres, så der er plads til at opholde sig i det, er det nogle helt andre regler der gælder. Her vil man fra kommunens side vurdere, om der er tale om en udestue eller en havestue. Såfremt dette vurderes kan kommunen kræve, at drivhuset placeres minimum 2,5 m fra skellet til vej eller nabo, og at der samtidig søges om en byggetilladelse.

Så konklusionen er altså. Skal drivhuset udelukkende bruges til planter, og er det mindre end 2,5 m højt, må du gerne bygge i skel. I følge bygningsreglementet opfatter man heller ikke glasset i drivhuset som vinduer. Du kan således opføre drivhuset uden tilladelse og ansøgning. Er drivhuset mere end 2,5 m højt, og findes der ikke særregler i lokalplanen eller tinglyste servitutter eller deklarationer på din grund, må det på lovlig vis opføres på grunden 2,5 m fra skel og vej.

Bevar det gode naboskab - tag en snak med din nabo

Det er altid en god ide, at du lige tager en snak med dine nabo eller naboer inden du opfører et drivhus i skel eller mindre end 2,5 m fra skel. Det er god kutyme, at du sikrer dig dit drivhus ikke er til gene for dine naboer. På den måde undgår du nabostridigheder, som nogle gange ender helt ud i en decideret nabokrig, der kan have retslige konsekvenser som følge. Tag eventuelt dine naboer med på råd. Fremlæg dine planer, spørg ind til placeringen af drivhuset. Drøft muligheden for at drivhusets afstand til skel kan være mindre end 2,5 m. Lad dem eventuelt hjælpe med at vælge det drivhus, som passer bedst ind i jeres kvarter. De fleste nabostridigheder opstår, hvis du ikke inddrager naboerne, men bare opfører dit drivhus især hvis afstand til skel er mindre end 2,5 m.