Må du bygge en garage i skel?

Image
Garage bygget i skel
Som udgangspunkt må du godt bygge en garage i skel. Garager og carporte betragtes som sekundære bygninger. Det betyder, at der i langt de fleste tilfælde gives grønt lys til at opføre en garage i skel.

Hvilke regler gælder når du vil bygge garage i skel ?

Først og fremmest skal du tjekke lokalplanen for dit område. Der kan nemlig godt være sær regler for opførsel af sekundære bygninger, og hvorvidt disse må bygges i skel. Lokalplanen finder du på din kommunes hjemmeside. På OIS kan du også søge efter din ejendom og finde den gældende lokalplan. Du skal også et smut forbi Den Digitale Tingbog. Her skal du have undersøgt, om der ligger nogle tinglyste servitutter eller deklarationer, som forhindrer opførsel af garagen i skel.

Tjek bygningsreglementet inden du igangsætter byggeri af garage i skel

Til sidst bør du også tjekke bygningsreglementet. Her beskrives regler for blandt andet afstand til skel, brandsikkerhed, og bebyggelsesprocent, bygningshøjder og længder mm. Reglerne er således, at det samlede antal kvadratmeter af sekundære bygninger ikke må overstige 50m2 (rækkehuse 20m2). Det vil sige, at har du et drivhus på 10m2 og et skur på 25m2, må du ikke bygge en garage på mere end 15m2. Hvis dette ikke er nok til garagen, skal du søge om dispensation og en byggetilladelse. Det vil dog altid anbefales, at du tager fat i en landinspektør eller din kommunes Tekniske Forvaltning, for sikre at du overholder alle krav og regler, inden du igangsætter byggeriet af din garage i skel.

Tal også med din nabo

Et godt naboskab er vigtigt, derfor er det også en rigtig god ide, at du tager en snak med din nabo, inden du går i gang med byggeriet - også selvom du har alle papirerne i orden. Det kunne godt være, at din nabo har nogle ønsker til hvor garagen skal opføres, eller måske hvilken beklædning den side, der vender mod dem, skal have. Sørg for at lytte, og sørg byggeriet er til mindst mulig gene for naboen. En god dialog med din nabo sikrer, at der ikke opstår splid imellem jer, når byggeriet af garagen i skel påbegyndes.

Må du fjerne fælles beplantning når du opfører garage i skel

Ja det må du faktisk gerne. I Hegnslovens kapitel III, Ombytning, ændring og sløjfning af hegn §12 stk. 5 står der:

"Hvor der lovligt bygges helt ud til skellinien, kan hegnet sløjfes uden hegnsynets medvirken".

Du må altså fjerne beplantning, uden at søge om det eller rådføre dig med din nabo. Alligevel vil vi opfordre dig til, at tage din nabo med på råd. Spørg eventuelt din nabo, om de har et ønske til den bagbeklædning, der vender imod deres have. Det kan godt være, at det koster lidt ekstra, men det er alle pengene værd, at bevare det gode naboskab. Der er flere eksempler på nabostrid over hegn, fælles beplantning, garage i skel, som ender i retten. Det har efterfølgende omkostninger for begge parter, og et i får et dårligt naboskab, der ikke kan genoprettes.