Landinspektørydelser
til advokater

Vi hjælper dig som advokat med dine matrikulære sager

Landsyd Landsinspektører har et traditionelt og godt samarbejde med advokater i forbindelse med matrikulære sager. Vi tilbyder blandt andet også i forbindelse med den digitale tingbog en række ydelser, der er rettet specifikt til advokater.

Et af de nye tiltag i den digitale tingbog er kravet om stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund ved hjælp af GML-filer. Disse filer indeholder populært sagt et kort, der viser hvor servitutten er placeret på den enkelte ejendom.

Denne stedfæstelse kan enten ske på baggrund af det omfattende kortmateriale, Landsyd Landsinspektører ligger inde med, eller ved en egentlig opmåling af eksempelvis en bygnings placering. Læs mere om opmåling af grund

Som udgangspunkt kan alle udarbejde GML-filer, men det kræver speciel software, og vi anbefaler at lade en kvalificeret landinspektør foretage arbejdet.

Vores ydelser til advokater omfatter blandt andet:

  • Udarbejdelse af E-rids og GML-filer til brug for tinglysning af servitutter og bygning på lejet grund
  • Opmåling og beregning af BBR-arealer til lejekontrakter og lignende
  • Undersøgelse og redegørelse for eksisterende servitutforhold
  • Frivillig servituterklæring
  • Undersøgelse og afrapportering af byggemuligheder og begrænsninger

Kontakt gerne et af vores kontorer for at høre nærmere

 

Brug os som partnere på dine projekter.
Det giver dig ro og overblik