Hvad laver en landinspektør

Beskikkelsen af en landinspektør

Den privatpraktiserende landinspektør har eneret til at udføre matrikulært arbejde i Danmark. Det vil sige udstykning, og andre ændringer i ejendomsforhold, der forudsætter registrering i matrikelregistret, konstatering af skel, ejerlejlighedsopdeling m.v. Beskikkelse som landinspektør meddeles af miljøministeren ved Geodatastyrelsen.

Det laver en landinspektør

Som landinspektør har man en bred viden om alt fra jura til opmåling, kortlægning og fysisk planlægning. Man kan godt sige at en landinspektør er en blanding mellem en by- og landskabsarkitekt, en ingeniør og en jurist. Landinspektørens arbejde med de mange forskellige opgaver, gør at vi har en alsidig hverdag.

Vi bistår i mange forskellige brancher

Hos LandSyd bistår vi både private, virksomheder og offentlige myndigheder med opgaver som afsætning af hus og skel, Opmåling til brug for projektering, udarbejdelse af lokalplaner, vandløbsmåling, tinglysning af deklarationer og skøder, Opmåling med droner, digitalisering af drænkort og meget mere. Herudover har vi et tæt samarbejde med arkitekter, advokater, ejendomsmæglere og ingeniører.

Vi arbejder kort sagt med alt, der kan opmåles og handler om fast ejendom.

LandSyd består af 6 afdelinger med landinspektør kontorer i følgende byer: Aabenraa, Esbjerg, Grindsted, Tønder, Varde og Vejen. Kontakt en LandSyd afdeling og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe netop dig!
Hvad laver en landinspektør

Landinspektørens arbejde med advokater

Vi har et tæt samarbejde med advokater, hvor vi bistår med arbejde indenfor en lang række opgaver. Her er nogle eksempler på nogle af de opgaver vi som landinspektør kan bistå med:

Vi udarbejder E-rids og GML-filer til brug for tinglysning af servitutter og bygninger på lejet grund.
Vi laver Opmåling og beregning af BBR-arealer til lejekontrakter og lignende.
Vi foretager undersøgelse og redegørelse for eksisterende servitut forhold
Frivillig servituterklæring
Undersøgelse og afrapportering af byggemuligheder og begrænsninger.

På denne side kan du læse mere om landinspektørydelser til advokater

Samarbejde med arkitekter

Vi indgår typisk tidligt i planlægningsprocessen, hvor vi bistår med at identificere og håndtere de forskellige udfordringer, som kan opstå i forbindelse med en byggeproces. Nogle af de forskellige opgaver vi varetager for arkitekter er blandt andet:

Undersøgelse af ejendomsforhold, naturmæssige og andre retlige bindinger på et projekt
Udarbejdelse af lokal- og kommuneplan, miljøvurdering og VVM-screeninger
Undersøgelse og redegørelse for eksisterende servitut forhold
Rådgivning om sikring af rettigheder gennem servitutter

På denne side kan du læse mere om landinspektørydelser til arkitekter

Vi samarbejder med bygherre

En bygherre har brug for, at have styr på alt det nødvendige materiale, som skal udarbejdes til kommunen. Som landinspektør kan vi bistå med en lang række af ydelser over for bygherre, som blandt andet:

Udstykninger af eksempelvis erhvervs- og boliggrunde
Undersøgelse af ejendomsforhold
Udarbejdelse af plangrundlag
Situationsplaner til projektering af nybyggeri eller tilbygning
Opdeling af etageejendomme i ejerlejligheder

Hos LandSyd har vi bistået ved flere store byggeprojekter, som kan ses under vores afsnit “Referencer”.

Du kan læse mere om vore forskellige ydelser til bygherre på denne side

Vores ydelser til entreprenører

Samarbejdet med entreprenører kræver en stor indsigt i alle arbejdsgangene på såvel byggepladser som ved anlægsarbejde. Vi har blandt andet investeret i GPS maskinstyring til entreprenørmaskiner og kan derfor bistå med udarbejdelse af terrænmodeller til hhv 2D og 3D maskinstyring. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser til entreprenører som blandt andet indeholder:

Opmåling og etablering af fikspunkter
Volumenberegning og materialeopgørelse på baggrund af Opmåling
Afsætning af alle former for byggeri og anlæg
Terrænmodellering

Du kan læse mere om GPS maskinstyring på denne side. Du kan også se alle de forskellige ydelser vi tilbyder entreprenører på denne side.

Landinspektørens opgaver for ejendomsmæglere

Når vi arbejder for ejendomsmæglere er det typisk i forbindelse med frasalg af arealer. Vi rådgiver også i mange tilfælde på handlede ejendomme for eksempel om muligheder og begrænsninger. Nogle af de typiske opgaver vi foretager for ejendomsmæglere er:

Ejendomskort til handler
Rådgivning indenfor ejendomsjura
Skelretablering i forbindelse med handel
Rådgivning om arealoverførsler, sammenlægninger og udstykninger før, under og efter ejendomshandler

Du kan læse mere om vore landinspektørydelser til ejendomsmæglere på denne side

Rådgivning til Grundejere

Som grundejer har man brug for at kende til skellene på sine ejendomme. Ved sammenlægning, arealoverførsel eller Udstykning bistår vi også med en række forskellige ydelser:

Vi rådgiver i forbindelse med køb og salg af jord
Vi bistår i matrikulære sager om for eksempel Udstykning, arealoverførsel, sammenlægning og ejendomsberigtigelse
Vi hjælper med Lokalplanlægning
Vi kan udføre den korrekte Skelretablering
Vi udarbejder skøder ved køb eller salg af jord

Læs mere om vores rådgivning til grundejere på denne side

Opmåling og beregninger for ingeniører

En af LandSyd’s kerneydelser er Opmåling. Til ingeniører tilbyder vi detaljerede tekniske opmålinger af blandt andet områder, bygninger, maskiner med mere. Nogle af vore ydelser til ingeniører indeholder:

Tekniske opmålinger Opmåling og fikspunktetablering ved større projekter
Volumenberegning og materialeopgørelse på baggrund af Opmåling
Afsætning af alle former for byggeri og anlæg

Du kan læse mere om vore forskellige landinspektørydelser til ingeniører på denne side.

Landinspektørydelser til landmænd

Som landmand ved du, at der igennem tiden er sket rigtig mange ændringer i landbrugsloven. Vi har fingeren på pulsen, og er altid opdateret med de seneste ændringer. Det betyder, at vi kan rådgive dig indenfor alt vedrørende til- og frakøb, opslitning eller sammenlægning af såvel enkeltmands bedrifter som selskaber. Vore ydelser indeholder blandt andet:

Udstykning, arealoverførsel, sammenlægning og ejendomsberigtigelse
Markopmåling til EU-støtte
Rådgivning i ejendomsjura og servitutter
Rådgivning i landbrugslov og relateret lovgivning

Du kan læse mere om vore ydelser til landmænd på denne side

Rådgivning til ledningsejere

Alt fra mindre lokale vandværker til store kommunale forsyningsanlæg samt lokale og nationale energiselskaber, kan vi skrive på vores liste over ledningsejere vi dagligt rådgiver indenfor opgaver som:

WebGIS* på egen server med mulighed for automatiske LER besvarelser
Opmåling af ledningsnet
Nyopmåling og løbende ajourføring
Ajourføring af ledningsdata
Indkøb og distribution af grundkort til baggrundskort
Lodsejerforhandling
Tinglysning af deklarationer om ledningsanlæg
Udarbejdelse af ekspropriationsmateriale

Du kan læse mere om de forskellige ydelser vi dagligt rådgiver ledningsejere med på denne side.

GIS - står for geografiske informationssystemer

Ydelser til offentlig myndighed

Som landinspektørvirksomhed har vi mange års erfaring indenfor tekniske områder som blandt andet vej, spildevand og bygger. Vi bistår med alt fra Lokalplaner til til miljøvurderingsscreeninger og rapporter. Blandt de offentlige myndigheder vi dagligt servicerer er blandt andet kommunale forsyningsvirksomheder, Vejdirektoratet, Naturstyrelsen, BaneDanmark og mange flere. Nogle af de mange opgaver vi varetager er eksempelvis:

Lokalplaner, kommuneplaner, miljøvurdering og VVM Servitut-undersøgelser
Udstykning, arealoverførsel, sammenlægning, vejudskillelse og ejendomsberigtigelse
Skelretablering ved salg af kommunale ejendommme
Rådgivning om ejendomsjura og servitutter
Ekspropriationsmateriale
Tinglysning af servitutter
Opmåling og afsætning til eksempelvis vej- og kloakprojekter og kommunale udstykninger

Du kan se nogle af vore referencer på offentlig arbejde under området referencer. Vil du læse mere på vore landinspektørydelser til offentlig myndighed kan du læse videre på denne side

Opsummering af hvad en landinspektør laver

Som du kan læse i ovenstående artikel har landinspektøren en stor betydning indenfor rigtig mange arbejdsområder, og en finger med i mange forskellige arbejdsopgaver. Jobbet som landinspektør er utrolig alsidig, med både kontoropgaver og opgaver hvor man arbejder ude i marken. For at vi hos LandSyd kan yde den bedste og mest kompetente rådgivning til jeres virksomhed eller til dig som privatperson, har vi fordelt vore ydelser på vore forskellige inspektører og afdelinger, som hver har deres ekspertiseområde.

Søg praktikplads hos LandSyd

Hos LandSyd ønsker vi, at bane vejen for Danmarks kommende landinspektører. Derfor tager vi altid gerne imod praktikanter.  Du er velkommen til, at sende din ansøgning til os uopfordret. Det kan du gøre via vores jobside som du finder her: Søg job hos LandSyd