Hvad laver en landinspektør. Beskikkelsen af en landinspektør

Den privatpraktiserende landinspektør har eneret til at udføre matrikulært arbejde i Danmark. Det vil sige udstykning, og andre ændringer i ejendomsforhold, der forudsætter registrering i matrikelregistret, konstatering af skel, ejerlejlighedsopdeling m.v. Beskikkelse som landinspektør meddeles af miljøministeren ved Geodatastyrelsen. Det laver en landinspektør Landsyd landinspektører hjælper desuden både private, virksomheder og offentlige myndigheder med opgaver som afsætning af hus og skel, opmåling til brug for projektering, udarbejdelse af lokalplaner, vandløbsmåling, tinglysning af deklarationer og skøder, opmåling med droner, digitalisering af drænkort og meget mere. Kort sagt alt hvad der kan opmåles og handler om fast ejendom. Kontakt en LandSyd afdeling og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe netop dig! Hvad laver en landinspektør