Forklaring: Tinglysningsrids

en lejet grund. Tinglysningsridset skal sammen med en GML fil sendes / uploades til Tinglysningsretten i forbindelse med tinglysningen. Selve ridset er et kort, som viser hvad der skal tinglyses. Det kunne eksempelvis være et kort over en grund, hvor man har indtegnet den bygning eller andet, som man ønsker at få tinglyst i forhold til matrikulære skel med mere. Tinglysningsridset ledsages af en GML fil, som angiver nøjagtigheden eksempelvis med koordinater.

Typisk er det en landinspektør der varetager alle opgaverne vedrørende en tinglysning. Det er ligeledes også landinspektøren der bekræfter, at der er overensstemmelse imellem tinglysningsridset og GML filen.
tinglysningsrids / e rids

Eksempler på opgaver hvor et tinglysningsrids indgår

Omlægning af naturgas- eller kloakledning
Bestemmelse af fællesarealer i boligkvarter
Opdeling af arealer med eksklusiv brugsret i boligkvarter
Bevaring af natur eksempelvis gamle træer

Få hjælp til tinglysning

Hos LandSyd kan vi hjælpe dig med alt det nødvendige materiale i forbindelse med tinglysningen. Vi har stor erfaring i tinglysning af servitutter og deklarationer. Vores viden omkring ejendomsretlige problemstillinger og tinglysningsopgaver giver dig en effektiv løsning, som giver dig ro og overblik.

Opgaver i forbindelse med tinglysning

Vi hjælper fra start til slut og varetager blandt andet disse opgaver i forbindelse med tinglysning:

Udformning af servitut eller deklarationstekst
Diverse tinglysningsfuldmagter
Opmåling / ved bygning på lejet grund også bygningsopmåling
Udarbejdelse af tinglysningsrids
Udarbejdelse af GML fil
Anmeldelse og upload af alle materialer til Tinglysningsretten