LandSyd afdelinger:
Aabenraa  ı  Esbjerg  ı  Grindsted  ı  Varde  ı  Vejen

Hvad laver en droneoperatør

En droneoperatør kan arbejde indenfor mange brancher

En droneoperatør er en person eller organisation, der betjener og styrer droner (også kendt som UAV'er - Unmanned Aerial Vehicles) til forskellige formål. Dette kan omfatte at tage billeder eller videoer, udføre inspektioner af bygninger og infrastruktur, overvåge miljøet eller landbrugsafgrøder, levere varer og tjenester eller udføre militære operationer.

Droneoperatøren kan være en privatperson, der ejer en drone til fritidsbrug. Det kan også være en professionel, der arbejder for en virksomhed med speciale i drone-tjenester. Professionelle droneoperatører kan kræve specielle tilladelser, certificeringer og træning, afhængigt af den type drone og det formål, de bruger den til.

droner har revolutioneret mange industrier og tilbyder en række fordele, herunder øget præcision, lavere omkostninger og forbedret sikkerhed, når de bruges i stedet for traditionelle metoder til at udføre opgaver.

En professionel droneoperatør skal være certificeret

I Danmark er det luftfartsmyndigheden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), der er ansvarlig for at udstede certificeringer og tilladelser til droneoperatører. For at blive certificeret droneoperatør i Danmark skal du følge disse trin:
 1. Ansøg om droneoperatørcertifikat: Du skal ansøge om et droneoperatørcertifikat ved at udfylde ansøgningsformularen, som findes på TBST's hjemmeside.
 2. Gennemfør uddannelse: For at opnå droneoperatørcertifikatet skal du gennemføre en godkendt uddannelse. Uddannelsen skal omfatte teoretisk træning og en praktisk flyvetest.
 3. Ansøg om flyvetilladelse: Hvis du vil flyve med din drone, skal du ansøge om en flyvetilladelse hos TBST. Tilladelsen vil afhænge af, hvor og hvordan du vil flyve med din drone.
 4. Udfyld driftshåndbog: Som en del af din certificering skal du udarbejde en driftshåndbog for din dronevirksomhed. Denne håndbog skal beskrive dine procedurer for flyvning, sikkerhed og risikostyring.
 5. Gennemfør prøver og eksaminer: Efter at have gennemført uddannelsen og udarbejdet din driftshåndbog skal du gennemføre en række prøver og eksaminer for at demonstrere din viden og færdigheder.
Når du har gennemført alle disse trin og har opfyldt alle kravene, vil du modtage dit droneoperatørcertifikat og din flyvetilladelse, og du vil være certificeret droneoperatør i Danmark. Det er vigtigt at huske på, at der kan være yderligere krav og restriktioner, afhængigt af den type drone, du vil flyve med, og det formål, du vil bruge den til.

LandSyd's droneoperatører arbejder indenfor flere områder

Landinspektører kan bruge droner til en række opgaver, herunder kortlægning, inspektion og overvågning af land- og bygningsarealer. Her er nogle måder, hvorpå landinspektører kan bruge droner:
 1. kortlægning og opmåling: Landinspektører kan bruge droner til at lave præcise kort og opmålinger af store områder. droner kan tage billeder fra forskellige vinkler og højder, hvilket giver mulighed for at opnå en tredimensionel model af et område og udlede nøjagtige målinger af afstande og højder.
 2. Bygningsinspektion: droner kan give landinspektører en bedre adgang til at inspicere tag, tårne, høje bygninger og andre højt beliggende strukturer. Dette gør det muligt at inspicere disse områder mere sikkert og effektivt end ved brug af traditionelle metoder, såsom stilladser eller lift.
 3. Miljøovervågning: Landinspektører kan bruge droner til at overvåge og dokumentere miljøforhold i et område, herunder vandkvalitet, skovrydning, erosion og affaldsbehandling.
 4. Inspektion af infrastruktur: droner kan hjælpe landinspektører med at inspicere veje, broer, jernbaner og andre infrastrukturer, hvilket kan gøre det nemmere at identificere skader og reparationsbehov.
 5. Inspektion af landbrugsjord: droner kan hjælpe landinspektører med at overvåge afgrøder og jordbundsforhold og identificere områder med behov for yderligere pleje eller vanding.
droner kan give landinspektører en mere effektiv og omkostningseffektiv måde at udføre deres arbejde på. Det er vigtigt at bemærke, at droneflyvning i nogle tilfælde kan kræve særlige tilladelser og certificeringer, afhængigt af dronens størrelse og det område, der skal flyves over.

Certificerede droneoperatører hos Landsyd

Henrik Rønnest

Henrik Rønnest

Mathias Mejer Gregersen

Brian Nordby

 • Indehaver, Praktiserende landinspektør
 • bno@landsyd.dk
 • Telefon: 7673 3236
 • Mobil: 4082 0677
 • LinkedIn: Besøg websted
Mathias Mejer Gregersen

Kim Mogensen

 • Indehaver, Praktiserende landinspektør
 • kim@landsyd.dk
 • Mobil: 4059 2244
 • LinkedIn: Besøg websted
Mathias Mejer Gregersen

Rasmus Elmann Berentzen

 • Indehaver, Praktiserende landinspektør
 • reb@landsyd.dk
 • Telefon: 7652 1109
 • Mobil: 2926 9331
 • LinkedIn: Besøg websted
Mathias Mejer Gregersen

Peter Dahl

 • Indehaver, Praktiserende landinspektør
 • pd@landsyd.dk
 • Telefon: 7696 7083
 • Mobil: 4056 2035
 • LinkedIn: Besøg websted