Vandløbsmåling for kommuner

Står der vand markerne og i engene, fordi vandløbene ikke er vedligeholdt og bunden er sandet til?De danske vandløb skal på en gang aflede vand fra markerne, samtidig med at de skal være levesteder for både dyr og planter. Kommunerne har derfor udarbejdet vandløbsregulativer for de enkelte vandløb, der beskriver vandløbets bredde og dybde samt bestemmelser omkring vedligeholdelse gennem opgravning og grødeskæring.

Vi foretager opmålinger for både myndigheder og lodsejere, hvor vi sammenholder vandløbets faktiske bredder og dybder med regulativets normer, for at klarlægge behovet for yderligere vedligeholdelse. Vi har i de senere år blandt andet arbejdet for :

Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Varde Kommune
Tønder Kommune
Assens Kommune
Haderslev Kommune
Kolding Kommune
Aarhus Kommune
Herning Kommune
Odder Kommune
Mariagerfjord Kommune

Vi anvender en kombination af GPS og totalstation og råder over både, hvis det er nødvendigt for at foretage opmålingen.

Vi er et af landets mest erfarne firmaer inden for opmåling af vandløb og vores fokus på høj kvalitet gør, at kunderne vender tilbage næste gang, de skal have foretaget opmåling.

Udvalgte arbejdsområder

Udvalgte brancher