Ejendomsoptimering - få mere ud af din ejendom

Image
Ejendomsoptimering - opmåling af areal
Ved ejendomsoptimering ønsker man som ejer af ejendommen, at opnå økonomiske besparelser på eksempelvis dækningsafgiften eller en højere husleje indtjening. Ønsket kunne også være at øge værdien af ejendommen ved salg, f.eks ved at opdele den i flere ejerlejligheder.

Ejendomsoptimering i forbindelse med salg af ejendom

Man siger populært, at hvis en ejendom bliver delt i to er den mere værd end hvis den forbliver som en ejendom. Det skyldes, at man ved en opdeling kan sælge lejlighederne enkeltvis. Denne tommelfingerregel gør sig gældende både ved salg af ejendomme, såvel som ved udlejning af ejendomme.

Inden man går i gang med den slags ejendomsinvestering og optimering, er det en god ide at søge rådgivning. Hos LandSyd bistår vi dig med at lave beregningerne i forhold til den ønskede ejendomsoptimering. Vi varetager i den forbindelse opgaver som opmåling af arealer og ejendomme, samt beregninger til BBR.

Ejendomsoptimering i forbindelse med udlejning af ejendom

Udlejningsejendomme er typisk allerede ejendomsoptimeret. Det vil sige, at man har opdelt ejendommen i flere lejemål, således at ejendommen kan indbringe den højeste ønskede indtægt i form af husleje.

Den ejendomsoptimering vi ofte ser, er en genopmåling af arealerne, med det for øje at hente ekstra penge ind i husleje. Denne ejendomsoptimering gør sig især gældende på ældre ejendomme. Ved sådanne ejendomme er det ikke usædvanlig, at lokalerne har skiftet anvendelsesformål og dermed også lejlighedsgrænser. Et eksempel på dette kan være, når en butik i stueetagen bliver lavet om til en lejlighed. I mange tilfælde betyder det, at areal opmålingerne ikke længere stemmer. Ved en arealopmåling eller genopmåling vil man derfor kunne øge lejeindtægterne.

Ejendomsoptimering i forbindelse med skattebesparelser

En ejendomsværdi kan være forkert vurderet. Hvis man for eksempel ikke har taget højde for de forskellige lokalers anvendelsesformål i ejendommen. For eksempel kunne hele ejendommen være angivet som en beboelsesejendom. Men faktisk indeholder den lokaler, som anvendes til lager, butik, værksted eller andet. I et sådan tilfælde vil ejendomsvurderingen være fejlagtig høj, og du vil derfor betale for meget i ejendomsskat. En justering af disse forhold er en ejendomsoptimering, der i sidste ende kan give dig som ejer meget store skattebesparelser.