Få professionel rådgivning i ejendomsjura

Image
Ejendomsjura
Forståelse for ejendomsjura er en hjørnesten i enhver landinspektørvirksomhed. Det er udfra den gældende ejendomsjura, at vi rådgiver vore kunder. Vores ekspertise er din sikkerhed for, at du til enhver tid overholder den gældende lovgivning. Flere af vore medarbejdere sidder med stor ekspertise i ejendomsjura, og fungerer på daglig basis som rådgiver for både privatpersoner, den offentlige sektor samt erhvervslivet.

Rådgivning i ejendomsjura for private

Som husejer eller grundejer kan du have brug for rådgivning indenfor flere forskellige love og paragraffer. Det kan for eksempel være i forbindelse med en ombygning eller en tilbygning. Vi kan blandt andet rådgive dig indenfor det vi kalder ejendomsdesign. Her kigger vi f.eks på hvordan i kan udnytte jeres ejendom på bedst mulig vis, indenfor de forskellige muligheder og begrænsninger loven anviser.

Ved en privat ejendomshandel kan vi også være behjælpelig med at finde skellene, tinglysningen af deklarationer og servitutter. Vi varetager blandt andet registreringer hos tinglysningsretten, samt de øvrige ting der skal til for, at en handel går rigtigt for sig.

Har du behov for at klage over en offentlig afgørelse, f.eks i forhold omkring ekspropriation, kan vi vejlede dig i at forstå reglerne. Vi kan i tilfælde om ekspropriation også være med til at vurdere, om den erstatning du bliver tilbudt er tilstrækkelig. Vi deltager sammen med dig i møder med myndighederne, hvor vi fungerer som din repræsentant.

Typiske opgaver indenfor ejendomsjura for privatpersoner

Hvis du som privatperson har behov for rådgivning og vejledning indenfor ejendomsjura, er du velkommen til at kontakte en af vore eksperter.

 • Rådgivning og bisidning i forbindelse med klagesager
 • Rådgivning indenfor byggelovgivning i forbindelse med nybyg, ombygning eller tilbygning
 • Genfinding og genafsætning af ejendomsskel
 • Rådgivning indenfor privat ejendomshandel
 • Tinglysning af forskellige servitutter og deklarationer
 • Rådgivning indenfor ejendomsret og ejendomsdom
 • Rådgivning i sager om naboret

Ejendomsjura for offentlige myndigheder

Hos LandSyd er vi udpeget som ledende landinspektører ved ekspropriationer i hele Jylland. Med Søren Andersen som den ledende landinspektør bistår vi Statens Ekspropriations- og Taksationskommissioner i forbindelse med ekspropriationer og taksationer.

Vi rådgiver kommuner i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Her bistår vi blandt andet med:

 • Notater om rækkevidden af planlovens reguleringsmuligheder
 • Levering af grundlaget for udfærdigelsen af geo-realistiske visualiseringer
 • Udarbejdelse af servitutredegørelser
 • Udformning af udstykningsplaner
 • Ændringer i kommuneplanen
 • Miljøvurderingsscreeninger
 • VVM-anmeldelser og koordinering af de enkelte bidrag

Vi bistår også med andre elementer for eksempel inden for områder, som vejjura, lodsejeraftaler, ledningsregistrering.

Ejendomsjura for erhvervslivet

Vi står altid klar til at rådgive jeres virksomhed inden for de forskellige love inden for ejendomsjura. Hvis du har en specifik sag, du ønsker rådgivning indenfor er du velkommen til at kontakte en af vore eksperter inden for området.

Hos LandSyd har vi blandt andet mange landmænd som kunder. Her vejleder, rådgiver og løser vi med de juridiske opgaver indenfor:

 • Til- eller frakøb af ejendomme
 • Opsplitning eller sammenlægning af bedrifter
 • Markopmåling i forbindelse med landbrugsstøtte
 • Udstykning af landbrugsejendomme uden beboelse
 • Arealoverførsel
 • Udstykning af naturejendomme
 • Generel rådgivning om landbrugsloven samt relateret lovgivning


Vi bistår også ejendomsmæglere med flere forskellige både juridiske og praktiske opgaver i forbindelse med ejendomshandler, både før, under og efter handlen.

 • Rådgivning om ejendomsjura og servitutter
 • Rådgivning vedr. skelretablering i forbindelse med handler
 • Rådgivning om og udførelse af arealoverførsler
 • Rådgivning om sammenlægninger
 • Rådgivning om udstykninger


Typiske brancher vi yder rådgivning til inden for ejendomsjura er

 • Advokater
 • Arkitekter
 • Bygherre
 • Ejendomsmæglere
 • Entreprenører
 • Grundejere
 • Ingeniørvirksomheder
 • Landmænd
 • Ledningsejere