Ejendomshævd - hvilke forhold skal være opfyldt

Image
Ejendomshævd - pløjelinje rykket
Hævd betyder “noget man har”. Ordet bruges i dag som et begreb, til at gøre krav på ejendomsretten over et eventuelt stykke jord. Ejendomshævd er en meget gammel regel, der foreligger i den Danske Lov, og blev godkendt tilbage i 1683. Eftersom der fortsat afsiges domme om ejendomshævd, anvendes den pågældende regel stadig den dag i dag i det ganske land.

Hvilke forhold skal være opfyldt for at du kan kræve ejendomshævd

At have ejendomshævd over en anden mands ejendom eller stykke jord kræver at disse forhold er opfyldt:

Der skal være rådet oven anden mand ejendom.
Der skal have været rådet uden eller mod aftale.
Der skal have været rådet i min. 20 år.
Der skal have været rådet kontinuerligt i hele perioden
Der skal ikke have været hævd afbrydelse gennem dom/kendelse.

For at kunne kræve hævd er det forudsat af at udover benyttelsen er uafbrudt i mindst 20 år, må ejeren ikke selv benytte sig af arealet. Et eksempel kan være, at pløje linjen har rykket sig igennem årene, uden at den pågældende ejer har påtalt dette. Herved kan du have vundet ejendomshævd over det benyttede jord, på trods af du ikke står til ejeren af jorden.

Begrænset ejendomshævd

Du kan også vinde det der hedder begrænset ejendomshævd. Det kan være ved kontinuerligt færden gennem 20 år, på en anden mands private vej. Dette gælder hvis din færden, ikke er blevet påtalt af den pågældende ejer. Derved kan du vinde begrænset hævd, hvilket giver dig retten til at fortsætte din færden på den private vej.

Få en professionel vurdering

Hos LandSyd står vi klar til at rådgive dig i en given hævd sag. Du vil få vores professionelle vurdering af din sag. Du er velkommen til at tage kontakt til os, uanset hvilken side af hævd sagen du står på. Vi kan både hjælpe dig hvis du står til at tabe et areal, eller hvis du mener, du har vundet ejendomshævden over et areal.

Vi har en stor erfaring indenfor disse type sager, og kan rådgive dig om den bedst mulige fremgangsmåde i en eventuel sag. Vi tilbyder også at indgå i dialogen mellem de omtalte parter, for at finde løsningen på ejendomshævden.