Ejendomsgrænse - ønsker du at udvide din ejendom?

Image
Ejendomsgrænse - carport i skel
Ønsker du at udvide din ejendom med en carport eller at plante en ny hæk, skal du i langt de fleste tilfælde vide, hvor ejendomsgrænsen ligger mellem dig og din nabos ejendom.

Hvor ligger ejendomsgrænsen?

Ejendomsgrænsen kan man dog ikke altid regne med er den samme, som det registrerede skel mellem de givne ejendomme. Hvis du eller din nabo har rådet uimodsagt over et areal i mindst 20 år uden at være afbrudt, kan der være vundet hævd over det gældende areal.

Er der tale om hævd?

At have hævd over et areal, forudsætter:

At man ikke har indgået en aftale med den pågældende ejer af jorden.
At man uberettiget har benyttet sig en anden mands areal i et uafbrudt omfang på mindst 20 år.

Der er dog imidlertid en række forhold, som skal være opfyldt i den gældende situation. Derfor kan det i sidste ende være nødvendigt at gennemføre en skelforretning. I skelforretningen bliver skellet fastlagt, hvis du og din nabo ikke kan blive enige om, hvorvidt der er vundet hævd.

LandSyd kan fastlægge ejendomsgrænsen

Hos LandSyd kan vi være dig behjælpelige med et at fastlægge din ejendomsgrænse. En af vore landinspektører med beskikkelse, kan vi udføre matrikulært arbejde, hvilket betyder at vi suverænt kan fastlægge, hvor skellets beliggenhed er.

Det beskikkede arbejde består blandt andet af et givent overblik over ejendomsgræsen, via luftfotos og gamle målinger af ejendommen. Ved en regulær skelsætning vil det altid kræve en opmåling og eventuel afmærkning. Vores arbejde er reguleret af lovgivningen. Derfor kan du altid være sikker på, at du med vores hjælp, vil få den rette skelplacering for din ejendom.

Landsyd bistår også gerne med mæglingen mellem dig og din nabo, når skelplaceringen er blevet afsagt. Skulle der opstå kontroverser mellem parterne, er vore landinspektører uddannet i konflikthåndtering, og vil derfor kunne hjælpe med, at parterne kan komme til enighed om skelplaceringen.