Ejendomsdesign - få merværdi af ejendommen

Image
Ejendomsdesign

Ved ejendomsdesign er der mulighed for at ens ejendom, kan tilføres merværdi ved at undersøge hvilke muligheder der ligger lige for denne konkrete ejendom. Det kan være ved at tilføre ændringer eller udvidelser af og på ejendommen.

Tilføring af merværdi ved ejendomsdesign

Her er nogle eksempler på tilføring af merværdi ved ejendomsdesign:

Har du en landejendom med tiloversblevne bygninger, som du måske ønsker at indrette til et bed and breakfast?
Har du en ekstra stor grund, hvor der er mulighed for udstykning til flere byggegrunde. Kan disse sælges til et byggeri, af enten sommerhus eller helårsbolig?
Har du købt en landejendom for dykningsjordens skyld og ønsker at sælge stuehuset fra?
Har du et ønske om at bygge en carport tæt på skel, men kender ikke til reglerne omkring bygninger i skel?
Har du et stykke jord tæt på en bygrænse, som du gerne vil udbyde til udstykninger, med mulighed for byggeri i dit lokalområde?
Har du brug for at udvide din erhvervsejendom med et stykke af naboens jord?

Muligheder for din ejendom

LandSyd kan være behjælpelige med at vejlede og være undersøgende om, hvilke muligheder og begrænsninger der forholder sig til lige netop din ejendom og tilhørende jord og bygninger. Derigennem kan LandSyd i mange tilfælde via ejendomsdesign tilrettelægge de løsninger, der tilgodeser dine behov for din ejendom eller omkringliggende jord.

Ejendomsdesign - er projektet rentabelt

I et foreslag til ejendomsdesign, kan det f.eks være en mulighed, at indgå et samarbejde med arkitekter, bygningsingeniører eller andre samarbejdspartnere. Det kan tilgodese ejerens behov. Samlet set får man som ejer en visualisering af projektet der giver overblik over muligheder og økonomi. Som ejer vil du således være istand til at vurdere om projektet er rentabelt for dig.