Vandløbsmåling for kommuner

Vandløbsmåling for kommuner

Står der vand markerne og i engene, fordi vandløbene ikke er vedligeholdt og bunden er sandet til?De danske vandløb skal på en gang aflede vand fra markerne, samtidig med at de skal være levesteder for både dyr og planter. Kommunerne har derfor udarbejdet vandløbsregulativer for de enkelte vandløb, der beskriver vandløbets bredde og dybde samt bestemmelser omkring vedligeholdelse gennem opgravning og grødeskæring.

Vi foretager opmålinger for både myndigheder og lodsejere, hvor vi sammenholder vandløbets faktiske bredder og dybder med regulativets normer, for at klarlægge behovet for yderligere vedligeholdelse. Vi har i de senere år blandt andet arbejdet for :

 • Esbjerg Kommune
 • Fanø Kommune
 • Varde Kommune
 • Tønder Kommune
 • Assens Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Kolding Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Herning Kommune
 • Odder Kommune
 • Mariagerfjord Kommune

Vi anvender en kombination af GPS og totalstation og råder over både, hvis det er nødvendigt for at foretage opmålingen.

Vi er et af landets mest erfarne firmaer inden for opmåling af vandløb og vores fokus på høj kvalitet gør, at kunderne vender tilbage næste gang, de skal have foretaget opmåling.

Læs mere om opmåling af grund og skel.

Brug os som partnere på dine projekter.
Det giver dig ro og overblik