Køb og salg af ejendom

At købe og sælge bolig er for de fleste en stor beslutning og det er derfor vigtigt at vide hvad man køber og sælger. For at sikre både køber og sælger bedst muligt, udarbejdes der derfor en tilstandsrapport på boligen, hvor en byggesagkyndig gennemgår huset for eventuelle fejl og mangler.

En tilstandsrapport undersøger dog ikke væsentligt forhold om bygningernes areal og grundens ejendomsgrænser. Dette er forhold, der heller ikke afklares i forbindelse med at køberes advokat gennemgår salgsdokumenterne.

At hverken den byggesagkyndige eller advokaten gennemgår dokumenterne, må dog på ingen måder medvirke til at negligere betydningen af at der afgives rigtige oplysninger. Der er således flere domme efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., der fastslår, at det er en væsentlig mangel, hvis en bolig er mindre end oplyst i salgsmaterialet. I sagerne er sælger blevet dømt til at give køber erstatning/afslag i købesummen, da det køber erhvervede, reelt var væsentligt mindre end lovet i salgsopstillingen.

Køber du et hus eller en grund med henblik på at bygge nyt, er det væsentligt at du som minimum kender grundens rigtige størrelse og dimensioner og de eventuelle byggeretsbindinger, der er på grunden. Bindinger kunne fx være vejretter, krydsende ledninger, begrænsninger i bebyggelsesprocenten mv.

Hvis du er ved at købe eller sælge ejendom, er det derfor væsentligt at sikre dig, at det du køber eller sælger, faktisk svarer til det, der står i salgsdokumenterne.

Brug os som partnere på dine projekter.
Det giver dig ro og overblik