Landinspektørydelser
til kommuner eller anden offentlig myndighed

Vi hjælper jer som offentlig myndighed, så I kan udføre jeres arbejde

LandSyd Landinspektører har et godt samarbejde med kommunerne og anden offentlig myndighed i vores normale arbejdsområde inden for en lang række fagekspertiser.

Vi har mange års erfaring inden for alle de tekniske områder som vej, spildevand, og byggeri samt inden for planlægningsområdet med hovedvægt på udarbejdelse af lokalplaner, kommuneplaner, miljøvurderingsscreeninger samt miljøvurderingsrapporter.

LandSyd Landinspektører udfører blandt andet følgende ydelser for kommuner og andre myndigheder:

   • Planlægning, herunder lokalplaner, kommuneplaner, miljøvurdering og VVM
   • Servitut-undersøgelser i forbindelse med lokalplanlægning
   • Matrikulære sager: Udstykning, arealoverførsel, sammenlægning, vejudskillelse og ejendomsberigtigelse
   • Skelretablering ved salg af kommunale ejendommme
   • Rådgivning om ejendomsjura og servitutter
   • Ekspropriationsmateriale og bistand ved åstedsforretning
   • Udfærdigelse og tinglysning af servitutter
   • Opmåling og afsætning til eksempelvis vej- og kloakprojekter og kommunale udstykninger

Vi udfører også en lang række opgaver for eksempelvis de kommunale forsyningsselskaber, Vejdirektoratet, Naturstyrelsen, Banestyrelsen og mange flere.

Kontakt et af vores kontorer for at høre nærmere om mulighederne.

Brug os som partnere på dine projekter.
Det giver dig ro og overblik