Landinspektørydelser
til bygherre

Har du et projekt, og kræver kommunen, at du som bygherre udarbejder en lokalplan for at få lov at bygge eller udstykke?

LandSyd Landinspektører udarbejder det nødvendige materiale i samarbejde med dig som bygherre og kommunen.

Ved at vælge LandSyd Landinspektører som rådgiver får du et kvalitetsprodukt, der giver dig de bygge- og udstykningsmuligheder, du ønsker dig.

Har du allerede lokalplanen, men mangler du et grundlag til projektering, foretager vi opmåling og udarbejder nøjagtige udstykningsplaner.

Herefter udfører vi udstykningen eller ejerlejlighedsopdelingen og indhenter de nødvendige myndighedsgodkendelser.

LandSyd Landinspektører tilbyder blandt andet:

  • Undersøgelse af ejendomsforhold, naturmæssige og andre retlige bindinger på et projekt
  • Udarbejdelse af plangrundlag (lokal- og kommuneplan, miljøvurdering og VVM-screeninger)
  • Undersøgelse og redegørelse for eksisterende servitutforhold
  • Rådgivning om sikring af rettigheder gennem servitutter
  • Situationsplaner til projektering af nybyggeri eller tilbygning
  • Udstykninger af eksempelvis erhvervs- og boliggrunde
  • Opdeling af etageejendomme i ejerlejligheder

Kontakt et af vores kontorer for at høre nærmere om mulighederne.

Brug os som partnere på dine projekter.
Det giver dig ro og overblik