Landinspektørydelser
til arkitekter

Vi hjælper arkitekter med at identificere og håndtere udfordringer

LandSyd Landinspektører tilbyder en lang række ydelser med særligt sigte på arkitekter.

Jo tidligere vi bliver inddraget i en bygge- eller planlægningsproces, jo tidligere kan vi hjælpe med at identificere og håndtere eventuelle udfordringer for jer.

Det betaler sig!

LandSyd Landinspektørers ydelser til arkitekter omfatter blandt andet:

  • Undersøgelse af ejendomsforhold, naturmæssige og andre retlige bindinger på et projekt
  • Udarbejdelse af plangrundlag (lokal- og kommuneplan, miljøvurdering og VVM-screeninger)
  • Undersøgelse og redegørelse for eksisterende servitutforhold
  • Rådgivning om sikring af rettigheder gennem servitutter
  • Situationsplaner til projektering af nybyggeri eller tilbygning
  • Afsætning af alle former for byggeri
  • As-built planer til dokumentation
  • Opmåling af billedpunkter til visualiseringer

Kontakt et af vores kontorer for at høre nærmere om mulighederne.

Brug os som partnere på dine projekter.
Det giver dig ro og overblik